Terug naar overzicht

VVD investeert meeste in hoger onderwijs

De liberalen willen zowel de basisbeurs als de aanvullende beurs omzetten in een sociaal leenstelsel, wat 0,46 miljard euro zou opleveren. Daar staat tegenover dat de VVD twee keer een half miljard wil uitgeven aan hogere salarissen en een ‘kwaliteitsimpuls’ in het hoger onderwijs.

PvdA

De PvdA is ook voor een sociaal leenstelsel, maar wil de aanvullende beurs behouden. Winst: 0,35 miljard. Dat bedrag vloeit bijna helemaal terug naar het onderwijs. De partij investeert immers 0,325 miljard in extra onderwijsuren aan hogeschool en universiteit.

GroenLinks

GroenLinks is eveneens voor afschaffing van de basisbeurs (-0,35 miljard), maar investeert juist in de aanvullende beurs (+0,075 miljard). De groenen willen bovendien 0,15 miljard extra besteden aan intensieve begeleiding en een propedeuse-bonus. Als één van de weinigen investeert de partij in onderzoek: 0,2 miljard.

CDA

Van het CDA mag de basisbeurs blijven bestaan. Wel vindt de partij dat studenten die meer dan een jaar uitlopen een hoger collegegeld moeten betalen (-0,4 miljard). En wil ze bezuinigen door een versobering van de ov-kaart (-0,065 miljard), een verkleining van het opleidingsaanbod (- 0,1 miljard), meer efficiëntie in fundamenteel onderzoek (-0,1 miljard) en het samenvoegen van kenniscentra en bedrijfsleven. Investeren doet het CDA zo goed als niet. Alleen voor het belonen van excellentie aan de universiteiten wil de partij 0,045 miljard euro vrijmaken.

ChristenUnie

Ook de ChristenUnie wil de basisbeurs in stand houden. Bezuinigen kan volgens de partij even goed door een verhoging van het collegegeld voor masteropleidingen en een betere concentratie van opleidingen. Het budget voor wetenschappelijke onderzoekers mag worden gekort. In totaal zouden de maatregelen 0,4 miljard euro opbrengen. Hetzelfde bedrag investeert de partij in een verbetering van de student-docent-ratio, meerjarige masters en studiekeuzegesprekken. Bovendien wil de ChristenUnie 0,025 miljard uittrekken voor hogere salarissen aan de pabo.

D66

D66 investeert in totaal 0,27 miljard in het hoger onderwijs. Dat bedrag gaat naar excellentie en kwaliteit, het wettelijke collegegeld voor tweede studies, meer mogelijkheden voor uitblinkers en associate degrees. Het budget voor wetenschappelijk onderzoek wordt verhoogd met 0,05 miljard euro. De afschaffing van de basisbeurs, een programmapunt van de partij, staat bij het CPB niet ingeboekt als bezuiniging. D66-kamerlid Boris van der Ham legt desgevraagd uit dat zijn partij de basisbeurs heel geleidelijk wil afschaffen. Te beginnen in de masterfase, dan pas in de bachelorfase en niet in het mbo. Pas later wordt gekeken wat er met de opbrengst kan gebeuren.

SP en PVV

De SP bezuinigt niet op hoger onderwijs en investeert slechts mondjesmaat: 0,1 miljard in de aanvullende beurs. Als het aan de PVV ligt gaat er niets van het budget af, maar komt er ook niets bij. [IB/HOP]

Weet jij nog niet op wie je moet gaan stemmen? Doe dan de Punt Stem Wijzer in Punt11. Die ligt nu overal in de bakken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?