Terug naar overzicht

Afspraken over kwaliteit evc’s

Het idee van een evc-procedure is simpel. Iemand die al jaren een eigen bedrijf heeft en alsnog een hbo-diploma small business wil halen, kan misschien aantonen dat hij in de praktijk al veel heeft geleerd. Zijn kennis wordt dan vastgelegd in een ervaringscertificaat. Daarmee kan hij een deel van de opleiding overslaan of in zijn curriculum vitae aantonen dat hij bepaalde vaardigheden inderdaad heeft verworven.

Lijkt eenvoudig, maar in de praktijk gaat veel mis met de ‘erkenning van verworven competenties’. In december constateerde de inspectie dat tot dan toe geen enkel certificaat aan alle kwaliteitscriteria voldeed.

Criteria niet helder

Bovendien zijn de criteria zelf niet helder, vond de inspectie. Zo moet duidelijker zijn dat het evc-traject losstaat van de inschrijvingsprocedure aan een instelling. Een examencommissie mag bijvoorbeeld wel een aankomende student op grond van een evc-certificaat vrijstellingen geven, maar niet het certificaat zelf uitreiken. En dat gebeurt vaak wel. In eenderde van de gevallen is de examencommissie van een opleiding direct betrokken bij de erkenning van de verworven competenties.  ‘Bij ons staat evc duidelijk los van de opleiding’, zegt Jolanda van Bentum, coördinator van het EVC-centrum van Avans dat dit studiejaar al zeventig evc-procedures heeft afgerond.

Het ideaal is dat evc-certificaten gebaseerd zijn op landelijk erkende standaarden en dat een student met een certificaat terecht kan aan verschillende instellingen. In de praktijk is dat meestal niet zo. Omdat landelijke beroepsprofielen erg algemeen zijn wordt vaak het beroepsprofiel aan één specifieke opleiding gebruikt als maatstaf voor een evc-beoordeling. Waardoor studenten met een certificaat van de ene instelling niet terecht kunnen bij de andere.  ‘Wij werken alleen met landelijke erkende standaarden en zijn geaccrediteerd door de NQA’, zegt Van Bentum. ‘Die koppeling aan opleidingen kennen wij niet.’

Betere informatievoorziening

Het ministerie gaat afspraken maken met de universiteiten, hogescholen en roc’s. Bovendien moet de informatievoorziening aan kandidaten en medewerkers worden verbeterd, want volgens de inspectie is er nog te veel onduidelijkheid over de procedure. ‘Wij werken daarom met een een  transparante procedure omschrijving; kandidaten weten precies  hoe de procedure er uitziet en aan welke criteria  hun portfolio moet voldoen’, zegt Van Bentuum.  

Uit landelijke gegevens blijkt dat 13 procent van de procedures op hbo niveau is. ‘Daar zit nog steeds een stijging’, zegt Van Bentum. ‘Op hbo-niveau bestaat het pas sinds kort en je merkt dat de vraag stijgt naar evc’s op dit niveau.

Met de universiteitenkoepel VSNU zijn extra afspraken gemaakt. Op dit moment is de Open Universiteit de enige erkende evc-aanbieder in het wo. Binnen een aantal wetenschapsgebieden wordt de komende tijd met evc geëxperimenteerd.

De overheid maakte eerder bekend de komende drie jaar de kwaliteit van de evc’s te gaan bewaken. Volgend jaar doet de inspectie nieuw onderzoek.  [AR, IB/HOP]

 Zie ook eerder verschenen artikel:

 

Inspectie negatief over evc-procedures 16-9-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?