Terug naar overzicht

Avansbrede bijeenkomst over duurzaamheid

Lectoraten

Het EDI heeft alle lectoren en kenniskringleden uitgenodigd van de lectoraten Duurzame Bedrijfsvoering, Duurzame Energie, Innovatie Bouwproces en Techniek en het nieuwe lectoraat Financiën en Duurzaamheid. Verder zijn de betrokken academiedirecteuren en diverse docenten uitgenodigd.

Vanaf 14.45 uur is de ontvangst met koffie en thee in het Grand Café van de locatie Hogeschoollaan. Peter Hollants, directeur van de Academie voor Bouw & Infra, doet het welkomstwoord waarin de opzet van de bijeenkomst wordt beschreven. Doel van deze middag is kennismaken, ervaringen uitwisselen en wensen en ideeën inventariseren.

Speeddaten

Rond 15.05 uur presenteert Cally Bruschinski de algemene missie, visie en stand van zaken van het EDI rondom duurzaamheid op Avans. De lectoraten krijgen daarna de kans om hun eigen projecten en stand van zaken toe te lichten. Rond 16.15 uur is er een kleine pauze. Om 15.45 uur en om 16.45 uur kunnen lectoren, docenten en anderen in twee rondes 15 minuten speeddaten met elkaar.

De bijeenkomst sluit om 17.15 uur af met het “oogsten” van de dag en het maken van afspraken over de voortgang van de diverse projecten en plannen. Om 17.30 uur is er tenslotte een borrel met hapjes. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?