Terug naar overzicht

Buitenlandse studenten werken harder

ASIS

Gistermiddag werden de resultaten van dit onderzoek getoond tijdens een SpotLIChtbijeenkomst rondom Brein&Leren op de Hogeschoollaan in Breda, naast andere presentaties over de werking van het (studenten)brein. Voor een groep van zo’n dertig aanwezigen hielden onderzoekers Anita Heijltjes (LIC) en Robin Pereboom (marketingdocent bij ASIS en verantwoordelijk voor het curriculum) hun verhaal.

Afgelopen studiejaar onderzochten zij bij een flink aantal (Nederlandse en internationale) propedeusestudenten van ASIS hoeveel inspanning zij tijdens het eerste blok hebben geleverd. Wekelijks deden Heijltjes en Pereboom metingen bij de groep studenten.

Verschillen

‘Op alle onderzochte onderdelen (zoals zelfstudie, colleges, groepsprojecten) bleken de Nederlandse studenten minder inspanning te leveren’, vertelt Pereboom. Internationale studenten kost het studeren dus meer moeite. ‘Maar wij denken dat dit ook komt door de culturele verschillen tussen Nederlandse en internationale studenten. Duitsers en Chinezen zijn bijvoorbeeld veel meer gefocust op individuele (hoge) cijfers en prestaties.’

Voor het eindresultaat blijken de verschillen in inspanning soms weinig uit te maken. Op bepaalde individuele onderdelen scoren de buitenlandse studenten veel beter, maar juist niet bij het groepswerk. ‘Dit kan komen doordat Nederlandse studenten gewend zijn aan veel groepsopdrachten en –projecten en dus ook al behoorlijk mondig zijn in een groep’, zegt Pereboom.

Zesjescultuur

‘De Nederlandse studenten blijken toch vaker van de zesjescultuur, terwijl buitenlandse studenten echt eager zijn’, meent Pereboom. ‘Moet ASIS deze culturele verschillen niet eens specifieker gaan benoemen en beleid en curriculum hier op aan gaan passen?’ vraagt de ASIS-docent zich af.

'Het ideaal qua inspanning is', maakt Heijltjes duidelijk, 'als een student een hoge inspanning levert tijdens de leerfase en een lage tijdens de toetsfase, met een hoge prestatie als eindresultaat.' Bij zowel de Nederlandse als de buitenlandse ASIS-studenten is dit echter vaak andersom: de inspanning vormt een stijgende lijn als het blok vordert en piekt op het einde.

Het is nu de vraag hoe ASIS hiermee om moet gaan en hier invloed op kan uitoefenen. De onderzoekers blijven metingen verrichten onder propedeusestudenten van ASIS, ook komend studiejaar weer. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?