Terug naar overzicht

Eerste hulp bij tweede studie

De organisatie zegt veel vragen te krijgen over de nieuwe wetgeving rond tweede studies. ‘Studenten moeten vaak veel meer gaan betalen, maar de informatievoorziening daarover is matig,’ aldus Henno van Horssen, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Schema

In een schema op de website kunnen studenten zien welke regels op hen van toepassing zijn. Zo gelden andere regels voor oudere studenten, die vóór 1991 afstudeerden. Voor een tweede studie in de zorg of het onderwijs betaal je straks het lage tarief, tenzij je al een zorg- of onderwijsdiploma op zak hebt.

‘Het gaat vaak over duizenden euro’s, goede voorlichting is daarom belangrijk,’ zegt Van Horssen. ‘Ook zijn er grote verschillen tussen instellingen, dat realiseren studenten zich vaak niet.’ De site raadt studenten aan daar goed op te letten. Maar informatie over de tarieven per instelling ontbreekt. [IB/HOP]

Zie ook eerder verschenen artikelen:

Hoger collegegeld voor stapelaars definitief 9-6-2010

AMR heeft veel vragen over nieuwe wet 19-5-2010 

Tweede studie bij Avans wordt duurder 12-5-2010

En het artikel op pagina 8 van Punt12.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?