Terug naar overzicht

Engelse variant Milieukunde start september

Deze nieuwe vierjarige bachelor heet ESSET: Environmental Science for Sustainable Energy and Technology. Dit is een volledig Engelstalige opleiding, van propedeuse tot afstudeerjaar. ESSET loopt parallel met de gewone Nederlandstalige opleiding Milieukunde. Het curriculum, en dus ook de docenten, komen grotendeels overeen.

Bovenbouw

Tot nu toe bestond er alleen voor de "bovenbouw", voor het derde en vierde jaar, al een Engelstalig programma: Environmental Technology and Management (ETM). Aan dit tweejarige traject nemen al diverse internationale studenten deel, zoals veel Fransen. Nu ESSET er komt kunnen studenten dus al vanaf dag één Milieukunde in het Engels volgen. [LJ]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Milieukunde in het Engels 10-11-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?