Terug naar overzicht

‘Goed onderwijs is niet genoeg’

Ook universiteiten blijken een regionale functie te hebben. ‘Verreweg de meeste studenten op de Universiteit van Tilburg komen uit die regio en ook op de Technische Universiteit Eindhoven is dat vooral Noord-Oost Brabant en Noord-Limburg’, weet Rüpp. Het belangrijkste is volgens hem dat de studenten kwaliteit leveren. ‘We moeten zorgen dat we op bepaalde vlakken excelleren met internationale allure.’

Samenwerking

De Brabant Academy heeft als doel onderwijs, overheid en ondernemers te verbinden. Samen moeten ze het onderwijs en de economie verbeteren, want goed onderwijs op zichzelf is niet genoeg. Met bijeenkomsten, zoals op het Provinciehuis afgelopen woensdag, brengt het initiatief de drie partijen samen. Scholen presenteren projecten om te laten zien waar samenwerking met overheid en bedrijfsleven toe kan leiden. De toekomst van het onderwijs in Brabant staat centraal. 

Rüpp wil in de nabije toekomst vooral meer aandacht voor kwaliteit. Daarom is Avans programma’s voor excellente studenten aan het ontwikkelen. Ook van de docenten wordt meer gevraagd. Rüpp benadrukte dat in 2014 tien procent bij Avans moet zijn gepromoveerd, wat nu bijna drie procent is. Ook moet 70 procent een mastertitel hebben, dat is nu 54 procent. ‘Kwaliteit van personeel en verhoging van onderzoeksvaardigheden betekent een hogere kwaliteit onderwijs richting de student.’ 

Meer starters

‘Er is nog te weinig aandacht voor ondernemerschap in de opleidingen’, vindt de bestuursvoorzitter. ‘Hoe meer starters, hoe economisch rijker de omgeving. We willen niet alleen daadkrachtige professionals opleiden. Ze moeten ook iets extra’s weten. Duurzaam kunnen denken. De effecten van hun beslissingen realiseren. Met deze maatschappelijke betrokkenheid moet de student bijdragen aan een betere welvaart en welzijn in Brabant.’ 

Ook al vissen de hoger onderwijsinstellingen in dezelfde vijver, toch gaan ze hun krachten bundelen. ‘We hebben een gezamenlijke visie nodig’, stelt Rüpp. ‘Daarom werken we bijvoorbeeld samen met de Hogeschool Zeeland om de eerste opleiding in Nederland neer te zetten op het gebied van maintenance. Dat gaat over de onderhoudsindustrie.’ Hij wil allianties blijven sluiten met het bedrijfsleven en de overheid.

Zorgen over vergrijzing

Met het oog op de vergrijzing zijn er over tien jaar meer mensen nodig in het arbeidsveld dan er in Brabant leven. Dat baart zorgen. ‘Daarom moeten we met internationaliseren nog flinke stappen maken’, meldt Rüpp. Er wordt gekeken of een Brabant University College mogelijk is: ‘Dat moet een magneet worden van bedrijven, studenten en onderzoekers. Een internationaal kenniscentrum in Brabant, zoals de High Tech Campus in Eindhoven.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?