Terug naar overzicht

Hogescholen gaan cao niet openbreken

Hogescholen krijgen dit jaar geen geld van de overheid voor de loonstijging van hun personeel. Het kabinet voert de nullijn in. Dat is een jaar eerder dan voorzien. Maar voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad blijft er kalm onder.

U raakt niet in de problemen?

‘We worden in de voorjaarsnota gecompenseerd voor de stijgende studentenaantallen. Daar zit het grote geld en ik ben blij dat daar niet op beknibbeld is. Maar natuurlijk is het een aderlating dat we de salarisstijging van docenten uit eigen portemonnee moeten betalen. Volgens de cao gaan de salarissen dit jaar 2,4 procent omhoog.’

U hoeft de cao dus niet open te breken?

‘Nee, afspraak is afspraak. We voeren natuurlijk wel een gesprek met de vakbonden: wat betekent dit voor de komende tijd? Grote loonsverhogingen zitten er niet in. Maar dat begrijpen de bonden ook wel. Over de nieuwe cao zal ongetwijfeld in wijsheid worden onderhandeld.’

Vorig jaar schreef u nog een brandbrief over de financiën van het hbo.

‘Dat klopt, en de toenmalige ministers Bos en Plasterk deden alsof we van een andere planeet kwamen. Principieel bekeken hebben we nu gelijk gekregen. Maar we gaan niet met tromgeroffel ons gelijk halen. De overheid heeft het financieel zwaar en vorig jaar was Griekenland nog niet in een crisis beland. We moeten pragmatisch blijven.’

Heeft dit geen gevolgen voor het ‘Actieplan Leerkracht’?

‘Nee, want dat gaat over een betere verdeling van docenten over de verschillende loonschalen. Daar gaan we gewoon mee door. De nullijn gaat over de salarissen zelf. Daar moeten we een oplossing voor vinden.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?