Terug naar overzicht

Meer opleidingen met numerus fixus

Het wo telt nu 51 fixusopleidingen, blijkt uit de laatste cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Daaronder negentien studies, zoals psychologie en geneeskunde. Vorig jaar hadden maar dertien studies een fixus.

Grotere kans op toelating hbo

Ook in het hbo stijgt het aantal fixusopleidingen. Komend jaar zijn het er 47, in totaal vijf meer dan vorig jaar. Wel zijn er in totaal minder studies met een fixus: 23, tegen 26 vorig jaar. De kans om toegelaten te worden tot een fixusopleiding is groter in het hbo dan aan de universiteit. In het hbo zijn er straks 11722 plaatsen voor 17370 kandidaten. De 6434 plaatsen aan universitaire fixusopleidingen worden onder 15630 kandidaten verdeeld.

Iedere opleiding kan een numerus fixus aanvragen bij DUO. Onlangs maakte de TU Delft bekend dat ze vanaf 2011 als eerste technische universiteit een capaciteitsgrens wil instellen voor drie van haar bacheloropleidingen. Volgens het bestuur van de universiteit is de capaciteit van de opleidingen te klein om de toestroom van studenten 'degelijk te kunnen opvangen'. 'We moeten kiezen tussen meer studenten en een lagere onderwijskwaliteit, of minder studenten en een hogere kwaliteit', zei een bestuurder in universiteitsblad Delta. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?