Terug naar overzicht

Nog steeds gebrek aan studentenkamers

Het beleid dat de overheid de afgelopen zeven jaar voerde was succesvol, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM: landelijk kwamen er 19 duizend studentenkamers bij, zevenduizend meer dan gehoopt. Maar in diezelfde periode steeg het aantal studenten met 120 duizend, een groei van ruim een kwart. Bovendien steeg het percentage uitwonende hbo’ers van 46 naar 48 procent. Daardoor kon de achterstand niet worden ingehaald.

Bouwplannen

De studentenaantallen zullen nog verder stijgen, voorspellen de onderzoekers, maar wel minder fors dan de afgelopen jaren. Als de bouwplannen van studentenhuisvesters integraal worden uitgevoerd, zou 55 procent van de extra vraag kunnen worden opgevangen. In elf van de dertien steden waar de plannen werden gemeten is dat zelfs tachtig procent.

De verschillen tussen studentensteden zijn nog steeds erg groot. In Amsterdam, Delft en Leiden is de kamermarkt ‘zeer gespannen’. In Utrecht is de situatie verbeterd, al is ook daar nog een tekort, net als in Den Haag, Wageningen, Eindhoven, Tilburg en Nijmegen. Vooral in Wageningen is de kamernood de laatste jaren gegroeid. In steden als Zwolle en Enschede zijn juist kamers genoeg.

Lokaal niveau

‘Door de grote lokale verschillen is studentenhuisvesting niet meer een probleem dat in het hele land speelt’, concludeert demissionair VROM-minister Van Middelkoop in een reactie op het onderzoek. Hij vindt dat de kamernood niet meer op landelijk maar op lokaal niveau moet worden aangepakt. Een goede studentenhuisvesting is immers ook in het belang van steden zelf.

Tenslotte laat het onderzoek zien hoe studenten wonen en willen wonen: in het najaar huurde 48 procent een kamer bij een particuliere verhuurder, een kwart bij een sociale studentenhuisvester en 23 procent woonde in een reguliere woning. Veruit de meeste studenten zouden het liefst zelfstandig wonen (81 procent). Slechts zeventien procent heeft liever huisgenoten. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?