Terug naar overzicht

Opknappen Breda met of zonder Con-neX

‘We hebben niet stil gezeten. In de tussentijd zijn er al scenario’s gemaakt om nummer 61 op te knappen. Daar zijn ook scenario’s aan toegevoegd om nummer 63 op te knappen voor een jaar of tien. Mét en zónder gebouw voor Con-neX. Afhankelijk van het subsidiebesluit weten we hoe het verder gaat’, meldde Marja Kamsma deze week. 

Ruimte hard nodig

Een jaar of twee geleden dacht Avans nummer 63 leeg te maken en eventueel te slopen. Bij het naastgelegen gebouw op nummer 61 werd nog getwijfeld over een geringe, medium of maximum make-over. ‘De situatie is nu dat we steeds meer ruimte in nummer 63 opnieuw als onderwijslokalen in gebruik hebben genomen. Dat is gewoon hartstikke hard nodig’, stelt Kamsma.  

Samen met regionaal ontwikkelingsmaatschappij REWIN en de gemeente is Avans bezig met Con-neX, een plek voor startende ondernemingen. ‘We kijken of het haalbaar is om op die plek een gebouw daarvoor neer te zetten bij de onderwijsgebouwen. Er is dan veel ruimte voor innovatie en kennis delen, dat is precies wat we willen’, zegt Kamsma.  

Besluitvorming

Een dergelijk ontwerp is succesvol op het terrein van de TU in Eindhoven. ‘Haalbaarheidsonderzoek laat zien dat er potentie is in de regio Breda. Maar we hebben er wel subsidie voor nodig. Die aanvraag is ingediend. Lukt dat niet, dan zijn we een illusie armer. Zo ja, dan gaan we met de partijen om de tafel over hoe dit te realiseren. Dan volgt er ook een intern besluitvormingstraject.’ 

De 23,5 miljoen euro die begroot is voor het opknappen van Lovensdijkstraat 61 en 63 blijft staan. Con-neX krijgt los daarvan een ander financieringstraject. ‘We moeten wel de beschikbare financiële middelen in acht nemen. Maar het gaat niet ten koste van het opknappen van de Lovensdijkstraat’, meldt Kamsma. 

Ingrepen Hogeschoollaan

Ook komen er ingrepen in het gebouw aan de Hogeschoollaan. ‘De vierde en vijfde verdieping waren oorspronkelijk gereserveerd voor de Academie voor Technologie en Management en de Academie voor de Techniek voor Gezondheid en Milieu. Daarom zijn daar ruimere lokalen gemaakt. Die zijn nu in gebruik door andere academies en eigenlijk te groot. Met een paar ingrepen gaan we ze effectiever benutten.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?