Terug naar overzicht

Pabo start met lector ‘innovatieve school’

De Raad van Bestuur van Avans heeft dat deze week formeel besloten. Academiedirecteur Nicole van Son noemt het lectoraat ‘een kroon op onze ambitieuze en succesvolle ontwikkeling als kwaliteitsopleiding’.  

Onderzoek taal en rekenen

Het lectoraat is een gezamenlijk initiatief van de Pabo en drie partners: de Katholieke stichting voor Primair Onderwijs, INOS stichting katholiek onderwijs Breda en de Lowys Porquinstichting.  

De kenniskring bestaat uit opleidingsdocenten van Avans Hogeschool, studenten van de Pabo en leerkrachten uit het primair onderwijs. De kenniskring gaat op verzoek van het werkveld in op thema's als ‘opbrengstgericht werken’ en ‘klassenmanagement’. Ook gaat zij praktijkonderzoek uitvoeren over taal en rekenen. 

Innovatieve oplossingen

Het lectoraat heeft als opdracht intensief samen te werken met de opleidingsscholen, die verbonden zijn aan de Pabo. Het doel is om het beroep van leraar verder te ontwikkelen, maar ook de opleiding. Een andere taak van het lectoraat is om innovatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken uit het basisonderwijs. Die worden vervolgens door middel van wetenschappelijk onderzoek verder getest. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?