Terug naar overzicht

Probleemjongeren helpen elkaar

Van Rooij werkte voor haar tijd bij Avans vijftien jaar in justitiële jeugdinstellingen. Maar het inzetten van ervaringsdeskundigen is daar niet gewoon. ‘In de verslavingszorg weer wel’, vertelt ze. ‘Wij maken een overzicht van wat er is op dit gebied. Twee studenten doen het praktijkonderzoek en praten hierover met probleemjongeren.’

Op zich lijkt het goed te werken om ervaringsdeskundigen in te zetten. ‘Ze delen een ervaring met de probleemjongere. Dat schept een band. “Hij begrijpt mij”, is iets wat je veel hoort’, legt Van Kempen uit.

Aantrekkingskracht

Maar er kunnen ook risico’s aan zitten. ‘De studenten bekijken de positieve en negatieve effecten van projecten met ervaringsdeskundigen. Sommigen raken niet uitgepraat, dus het blijkt belangrijk om de ervaring te delen. De één wordt daar beter van, maar de ander raakt juist in zak en as. Sommigen vertellen het ook zo spannend, dat het een aantrekkingskracht heeft op de jongeren. Dat moet in balans zijn. Lang niet elke ervaringsdeskundige kan dus meedoen.’

De docenten doen literatuuronderzoek, ook al is er weinig literatuur over te vinden in Nederland. ‘Het is een redelijk nieuw gebied. In de justitiële wereld wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt.’ Wel zijn ze ervan overtuigd dat de ervaringen ook iets toe kunnen voegen. ‘Deze jongeren hebben bovendien ervaring in omgaan met criminogene factoren, justitie en de reacties uit de maatschappij.’

Het onderzoek naar de mogelijke toegevoegde waarde van de rolmodellen is bijna klaar. De docenten schrijven nu nog het hoofdstuk met de conclusies en aanbevelingen. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?