Terug naar overzicht

Angel eruit bij harmoniseren opleidingen

In de nieuwe Punt13 zijn de achtergronden te lezen over dit gewijzigde instellingsnummer, ook wel BRIN-nummer geheten. Daarvoor moeten de regels voor opleidingen gelijk zijn. Dezelfde opleidingen in Breda, Tilburg en Den Bosch moeten meer samenwerken en mogen samen maar één examencommissie en één Onderwijs en Examenreglement (OER) hebben. Een complexe opdracht, maar overkomelijk. 

Na nieuwe informatie sloeg de schrik toch nog heel even om het hart bij de directeuren. Op de managementconferentie van afgelopen maand kregen de academiedirecties van de Raad van Bestuur te horen hoe het traject eruit ziet. Dat bleek wat strenger dan ze vooraf dachten. Er komen weliswaar geen wijzigingen in de organisatiestructuur van Avans, maar een extern bureau gaat de verschillen in opleidingen toetsen. 

Angel eruit
Inhoudelijk mogen de opleidingen van elkaar verschillen, maar dan moeten die verschillen wel duidelijk uit te leggen zijn. ‘De angel is er daarmee uit’, meldt adjunct-directeur Thom van den Brule van de Academie voor Sociale Studies Breda in Punt13. Toch zag hij dat na de conferentie even anders. ‘Ik zag toch weer even een wespje rondvliegen, maar inmiddels is het bezonken. De angel is er nog steeds uit.’ 

Er is ruimte voor verschillen in het curriculum tussen twee dezelfde opleidingen. Dat geldt voor alle opleidingen die in twee Avanssteden worden gegeven. Dat heeft de instelling NVAO, die de opleidingen keurt, laten weten. Wel wordt er streng naar gekeken: de opleidingen worden gelijk, mits ze aantoonbaar anders zijn. Harmoniseren, noemt de Raad van Bestuur dat.  

Onrustgevoelens
‘Je moet de verschillen uit kunnen leggen. Je kunt niet zeggen dat het nu eenmaal zo is gegroeid’, verheldert Van den Brule. ‘We hadden in het begin misschien iets te veel het gevoel dat de organisatie verandert en het onderwijs buiten schot blijft.’ Avans gaat de vergelijking tussen de opleidingen nu maken en bekijkt dan welke opleidingen misschien toch moeten samengaan. ‘Dat zorgde even voor onrustgevoelens’, geeft Van den Brule toe.  

Met het stroomlijnen van de OER voor opleidingen op beide locaties moet het wat hem betreft goed komen. ‘We zitten als academies voor sociale studies zo dicht tegen elkaar, we kennen de verschillen goed. We gaan nu de vergelijkingsplaatjes maken. We hebben bijvoorbeeld wel twee verschillende verkorte trajecten voor mbo’ers. Wij bieden ze een apart programma van een jaar, terwijl ze in Den Bosch met extra vakken instromen in het tweede jaar. Als je een duidelijke insteek hebt voor de keuzes, moet dat kunnen.’ [EvG] 

Meer over de wetswijziging en de gevolgen voor Avans lees je in Punt13.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?