Terug naar overzicht

China onbekend met fysiotherapie

Zakenreis

Rademaker werd meegevraagd op zakenreis naar China via SilverFit, een bedrijf dat ouderen met behulp van serious gaming op een Wii-achtige manier, via een tv console laat revalideren. De lector Gerontologie, ofwel de leer van het ouder worden, doet onderzoek naar de toepasbaarheid van het SilverFitapparaat bij diagnosestelling en revalidatie.

Rademaker werd uitgenodigd door een Chinees bedrijf om te spreken over de wetenschappelijke achtergrond. Zo sprak hij op een congres in Beijing over ouderenrevalidatie. ‘Ik gaf mijn presentatie in het Engels en die werd simultaan in het Chinees vertaald. Het Engels van de twee tolken was slechter dan dat van mij, en dat is al niet zo best. Het was lastig om een indruk te krijgen hoe goed de boodschap is overgekomen.’

Daarnaast bezocht hij een aantal Chinese ziekenhuizen. ‘Er is een enorm contrast tussen de topziekenhuizen en de ziekenhuizen die lager in de rangorde staan. De top is te vinden aan de rijke oostkust en Beijing. Daar vind je naast traditionele geneeswijze ook high-tech revalidatie apparatuur.’

19e -eeuws

Daar zou de SilverFit gebruikt kunnen worden om ouderen te laten revalideren. ‘Ze zien daar ook de meerwaarde van serious gaming. Maar tegelijkertijd zien ze ook dat dat maar relatief is; als je vijfhonderd kilometer verder reist, is er soms amper medische zorg.’ Zo ging Rademaker naar het ziekenhuis in Linyungang, negenhonderd kilometer ten zuiden van Beijing. ‘In de patiëntenzalen stonden nog roestige stalen bedden en er was nauwelijks activiteit. Dat ziet er voor ons 19e-eeuws uit.’

De lector ziet daarom eerder kansen in het opleiden van studenten, naast het aanbieden van deze spelconcepten. ‘Je zou bijvoorbeeld studenten naar Nederland kunnen halen om hen les te geven in ouderenrevalidatiezorg, zodat je een totaalpakket biedt. Het gemiddelde behandelingsniveau binnen de ouderenrevalidatie is veel lager dan in Nederland.’ Dat komt volgens Rademaker omdat ze het concept fysiotherapie in China niet kennen. ‘In de ziekenhuizen werken alleen medici, studenten die medicijnen gestudeerd hebben.’

Toch zijn er ook dingen waar we volgens de lector in Nederland wel een voorbeeld aan kunnen nemen. ‘Veel belangrijke doktoren zijn vrouw. De emancipatie is daar al veel verder gevorderd.’ [ID]

Zie ook de eerder verschenen berichten:

Via games revalideren 25-09-2009

 

Kenniscafe: Games voor revalidatie 02-09-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?