Terug naar overzicht

Lastige zaak voor College van Beroep

Sommige zaken die voorkomen bij het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans, zijn kraakhelder. Behandeling lukt makkelijk binnen het uur dat er voor staat. Zo niet de zaak die afgelopen woensdag voorkwam. Zelfs na een schorsing van tien minuten en een hervatting van de zaak voor nog een uur, kwam het College er maar met moeite uit.

Scheidingstechnieken en Rapportage

De hele zaak draait om twee studiepunten uit de propedeuse. Punten die de tweedejaarsstudent nodig heeft om ook komend studiejaar bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in Breda te mogen blijven. Punten die horen bij de training Scheidingstechnieken en de cursus Rapportage.

Wat betreft de cursus is het College er snel uit; studenten die bij de vier colleges aanwezig waren en meededen in de les krijgen hun studiepunt. De docent hield de aanwezigheid bij. Alleen is hij de lijst kwijtgeraakt. ‘Ik ben bij alle lessen geweest, dus heb recht op dat punt’, stelt de student. De Collegevoorzitter vindt dat de student gelijk heeft. ‘Het is de taak van de opleiding om te bewijzen dat de student niet alle lessen heeft bijgewoond.’

Enorme fout

De training Scheidingstechnieken is een lastiger verhaal. Deze training, die de student in het eerste jaar niet heeft gehaald, is in april van het jaar drie keer opnieuw ter herkansing aangeboden. ‘Waarom heb je hem toen niet gevolgd?’, vraagt de voorzitter. ‘Ik zat niet op te letten en kwam er te laat achter dat dit de laatste mogelijkheid was om het vak te halen’, zegt de student. ‘Een enorme fout’, voegt hij daar aan toe.

Waar het precies fout gegaan is in het tweede jaar en waarom de student heeft ‘zitten slapen’, blijft onduidelijk. Het zou te maken hebben met een sociaal isolement en een dipje, maar concreet wordt het niet deze middag ondanks verscheidene pogingen tot opheldering vanuit het College.

Formele opstelling

De voorzitter van de examencommissie stelt zich gedurende de zitting formeel op. Waar het College zoekt naar een compromis en ook de bij de zitting aanwezige vader naar allerlei manieren zoekt om zijn zoon te behouden voor de opleiding, wenst de voorzitter van de examencommissie geen toezeggingen te doen.

‘Ik vind deze zaak dermate belangrijk dat ik er niet in mijn eentje een uitspraak over ga doen. Op 26 augustus komen we als examencommissie weer bij elkaar en dan wil ik pas overleggen wat de mogelijkheden zijn’, stelt de voorzitter van de examencommissie. Te laat, vinden zowel College als de student. Want bij een negatief oordeel moet de student alsnog beginnen aan een andere hogeschool.  

Uitspraak

Het College van Beroep voor de Examens verklaart het beroep gegrond voor wat betreft de toekenning van 1 studiepunt voor de cursus Schriftelijk Rapporteren en niet gegrond voor wat betreft het verzoek om een extra kans voor de Training Scheidingstechnieken. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?