Terug naar overzicht

TOP programma AGZ na de zomer van start

Het TOP wordt over twee jaar verspreid en staat gelijk aan dertig studiepunten. ‘De bedoeling is dat studenten die het programma hebben doorlopen een aantekening op het diploma krijgen’, vertelt Sven Graumans, docent Fysiotherapie en medeontwikkelaar van het TOP.

TOP start halverwege het tweede jaar met modules die gericht zijn op inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. In het derde jaar gaan studenten aan de slag bij een van de lectoraten van AGZ en maken ze een internationale studiereis. In het vierde jaar gaan studenten weer terug naar de inhoud en persoonlijke ontwikkeling.

Vrijstelling

De extra lessen staan open voor studenten Fysiotherapie en Verpleegkunde die in september aan hun tweede jaar beginnen. Er zijn twintig plaatsen beschikbaar, tien voor iedere opleiding. De eis is dat studenten hun propedeuse in hun eerste jaar behaald hebben.

Graumans: ‘Er kan natuurlijk een uitzondering gemaakt worden als een student één of twee studiepunten mist, maar wel goed kan beargumenteren waarom hij aan dit programma mee wil doen.’

Graumans is vooral op zoek naar studenten die de ambitie hebben om alles uit zichzelf te halen. ‘De deelnemers aan TOP zijn straks ook de toppers in het werkveld, zij gaan een voortrekkersrol vervullen.’

Ook het voor het programma ontworpen logo, een oog met een bergtop erin, sluit daar bij aan. ‘Het laat zien wat onze filosofie is. Je moet het potentieel – om de top te bereiken –  in jezelf zien, of wij moeten dat in jou zien. Er worden geen standaard colleges gegeven, we zoeken naar innovatieve werkvormen.’

Sierraden maken

Zo is één van de ontwikkelaars bezig met een workshop sierraden maken. ‘Als je sierraden maakt, moet je  het doen met het materiaal dat je hebt. Je moet er met je gedachten bij zijn want anders gaat het mis. Je kunt dit vergelijken met de zorg; daar moet je het doen met patiënten en altijd gefocust zijn, omdat er anders een verkeerde diagnose gesteld wordt.’

Een andere module die wordt aangeboden is wetenschap. ‘Daarin verbreden studenten hun perspectief. Er wordt bekeken waarom er zoiets als een placebo-effect  bestaat en hoe dat in het brein werkt. Waarom worden sommige mensen bijvoorbeeld dronken als ze alcoholvrij bier op hebben terwijl zij zelf denken dat ze gewoon bier op hebben?’

Graumans verwacht genoeg aanmeldingen voor het programma. ‘In de wandelgangen heb ik veel positieve geluiden gehoord. Als er teveel geïnteresseerden zijn, moeten we selectiegesprekken gaan houden.’ Studenten kunnen zich aanmelden bij Sven Graumans. [ID]

Zie ook het eerder verschenen bericht:

Extra studiepunten voor AGZ-studenten 02-02-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?