Terug naar overzicht

‘Begeleiding niet alleen voor allochtonen’

Waarom krijgen universiteiten in de Randstad drie miljoen euro voor allochtone studenten, wilde de VVD-fractie weten. Is het niet oneerlijk dat autochtone studenten geen extra subsidie krijgen? En worden allochtonen hiermee niet neergezet als groep die het zonder hulp niet redt?

Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (CDA) ziet dat anders. ‘Het is niet mijn bedoeling om studenten uit te sluiten of weg te zetten als slachtoffers’, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Randstedelijke hogescholen

Een soortgelijke subsidie is al eerder toegekend aan vijf Randstedelijke hogescholen. Het geld is voor instellingen waar veel allochtone studenten naartoe gaan. Die moeten volgens haar proberen het studiesucces te verbeteren, zowel van allochtonen als autochtonen. ‘Ook autochtone studenten die extra begeleiding nodig hebben kunnen gewoon deelnemen aan de projecten.’

Volgens OCW is deze subsidie een uitwerking van eerdere afspraken met de instellingen over de grote uitval onder studenten. Te veel studenten haken halverwege de rit af. Uit de cijfers blijkt dat niet-westerse allochtone studenten vaker uitvallen dan autochtone studenten.

Prestatieafspraken

Het is voorlopig niet duidelijk wat de subsidie moet bewerkstelligen. Van Bijsterveldt gaat nog om tafel met de universiteiten om prestatieafspraken te maken. [BB/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?