Terug naar overzicht

Deeltijd lijdt nauwelijks onder hoog tarief

Stapelaars

In Groningen brak paniek uit door tegenvallende inschrijvingen aan (deeltijd)opleidingen van kleine studies als Fries en geschiedenis. Dat meldde universiteitsblad UK afgelopen week. Oorzaak zou het verhoogde collegegeld voor doorstuderen zijn.

De regering bekostigt – uitzonderingen daargelaten – nog maar één bachelor en één masteropleiding per student. Wie meer wil, moet bijbetalen. Groningen vraagt zulke studenten nu 6.800 euro. In UK zegt een medewerker van godgeleerdheid dat sommige studenten “in tranen aan de balie” staan en hun aanmelding intrekken.

Bij de Academie voor Deeltijd (ADT) in Breda worden ook aanmeldingen ingetrokken, beaamt directeur Jan van Wijk. ‘We hebben al een paar keer meegemaakt dat studenten op basis van de verhoging van het collegegeld hebben besloten om niet met de deeltijdstudie te starten.’

Ook de Christelijke Hogeschool Windesheim en de Haagse Hogeschool zien dat aankomende studenten zich vaker terugtrekken als ze het hoge tarief moeten betalen. Aan Windesheim gaat het in de voorlopige cijfers om eenderde van die groep, tegenover een kwart van de gewone studenten. Aan de Haagse Hogeschool gaat het zelfs om de helft.

Geen trend

Het blijven echter kleine getallen en een landelijke trend is nog niet te bespeuren. In de vooraanmeldingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs blijft het aantal deeltijdstudenten in hbo en wo ongeveer gelijk, terwijl daar traditioneel juist veel studenten tussen zitten die al eerder een studie hebben afgerond.

Ook bij de Academie voor Deeltijd liggen de voorlopige aanmeldcijfers in vergelijking met vorige jaren op hetzelfde niveau. Van Wijk: ‘Het beeld is nu een stuk positiever dan voor de vakantie. We hebben een eindsprint gemaakt.’

Alleen de opleiding Accountancy blijft achter. Vorig jaar waren er rond deze tijd 42 aanmeldingen, ten opzichte van 33 nu. Dat zou volgens Van Wijk te maken kunnen hebben met de verhoging van het collegegeld voor stapelaars; studenten die al een hbo-opleiding hebben afgerond. Veel studenten Accountancy studeerden eerst Bedrijfseconomie. 

Tekortopleidingen

Landelijk gezien komen er iets meer studenten op lerarenopleidingen en verpleegkunde af. Voor deze ‘tekortopleidingen’ hoeven studenten geen verhoogd collegegeld te betalen. Van Wijk: ‘In de praktijk kiezen werkende volwassenen een opleiding die zekerheid biedt. Daarom zitten bij ons de opleidingen Management in de Zorg en Management, Economie en Recht in de lift.’

Management in de Zorg is een typische ‘stapelaarstudie’; veel studenten studeerden eerder al Fysiotherapie of Verpleegkunde. Voor hen geldt het verhoogde collegegeld wel, omdat de korting alleen geldt als de student voor het eerst een studie in de zorg gaat volgen.

Andere instellingen

Van Wijk zegt zich niet te kunnen voorstellen dat de verhoging van het collegegeld in het land niet of nauwelijks gevoeld wordt. ‘Het gaat om een verhoging van vijf à zesduizend euro. Dat is niet niks in deze tijd.’ Volgens Van Wijk gaan veel studenten die besluiten geen studie bij de ADT te volgen naar Fontys, dat het collegegeld niet verhoogde. ‘Ik zou het wel weten als ik in Oost-Brabant dezelfde studie kan volgen voor minder geld.’ 

Alle cijfers zijn voorlopig. Studenten kunnen zich nog altijd terugtrekken, en misschien doen ze dat zodra ze zien hoeveel collegegeld ze moeten betalen. Lang niet iedereen weet nog dat het collegegeld voor tweede opleidingen aan sommige universiteiten en hogescholen zoveel hoger wordt. Op 1 oktober weet ook Van Wijk meer. Op die datum blijkt of studenten het collegegeld betalen of zich alsnog terugtrekken. [HOP/BB/HC/ID]

Zie ook de eerder verschenen berichten:

Eerste hulp bij tweede studie 18-06-2010

Hoger collegegeld voor stapelaars definitief 09-06-2010

Verhoging collegegeld baart ADT zorgen 31-05-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?