Terug naar overzicht

Delft boven Balkenende-norm

Voormalig minister Ronald Plasterk (PvdA) en de raad van toezicht van de TU Delft vlogen elkaar drie jaar geleden in de haren over het salaris van de nieuwe collegevoorzitter. Delft had ‘lak’ aan Plasterks eis dat het salaris binnen de zogeheten Balkenende-norm (of ‘Dijkstal-norm’) zou moeten blijven, aldus de voorzitter van de raad van toezicht Gert-Jan Kramer. Plasterk was woedend en dreigde de raad te schorsen als het salaris te hoog zou zijn. De benoeming moest aan hem persoonlijk worden voorgelegd.

Felicitaties

De vrede werd getekend en in 2008 bleef het salaris inderdaad binnen de toenmalige norm van 176.000 euro: het ministersalaris plus dertig procent. Plasterk feliciteerde de universiteit met het vinden van een geschikte voorzitter ‘binnen het kader van de Dijkstal-norm’.

Maar uit het nieuwe jaarverslag van Delft blijkt dat Van den Bergs salaris in 2009 alsnog omhoog schoot naar een belastbaar jaarinkomen van precies 200.000 euro. Dat is ruim boven de norm van 181.773 euro per jaar, die in 2009 gold. Dat blijkt uit het jaarverslag van de TU Delft.

Wetsvoorstel

Het maximum voor topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector is nog niet in de wet verankerd. Het betreffende wetsvoorstel ligt bij de Raad van State. Volgens Gert-Jan Kramer is er daarom nog geen echte norm: ‘Er wordt veel gereageerd op voorstellen. Er moet eerst een wet zijn voordat het duidelijk is waaraan je je moet houden. Het bedrag verandert ook telkens.’

Los daarvan meent hij dat Van den Berg dicht bij de norm blijft. ‘Als je twaalf keer zijn maandsalaris optelt, blijft hij onder de norm. Daar krijgt hij een bonus bovenop van maximaal één maandsalaris. Als je dat optelt, komt hij er misschien wel boven, maar eigenlijk moet je dat niet doen.’ Volgens hem is hij er ‘op een nette wijze’ met Plasterk uitgekomen en hebben ze hier nooit werkelijk onenigheid over gehad.

Begrotingstekort

‘Bezuinigen begint bij jezelf zeg ik altijd, dus ik zie niet in waarom de collegevoorzitter dan nu toch meer moet verdienen dan de minister-president’, aldus voorzitter Dineke Heersma van de ondernemingsraad van de TU Delft. Ze betreurt de overschrijding van de Balkenende-norm door Van den Berg, zeker nu Delft een begrotingstekort van vijftien miljoen euro moet zien weg te werken.

Overigens is Van den Berg lang niet de best betaalde bestuurder in het hoger onderwijs. Dat is collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen Universiteit, die meer dan drie ton verdient. De nieuwe lijst van veelverdieners in de semi-publieke sector van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt eind van het jaar verwacht. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?