Terug naar overzicht

Hbo-studenten vaker de grens over

Een toenemend aantal afgestudeerde hbo’ers volgt een deel van zijn opleiding in het buitenland. In studiejaar 2004/2005 gold dit voor nog maar 17,2 procent, maar in drie jaar tijd groeide dit aandeel naar 21,5 procent. Academici werden juist honkvaster: 26,6 procent studeerde een poosje in het buitenland terwijl in 2003 ruim eenderde (36 procent) van hen dit deed.

Niet spectaculair

Steeds meer Nederlandse studenten volgen een volledige opleiding in het buitenland. In collegejaar 2005/2006 waren dat er 14.194 (2,45 procent van het totale aantal Nederlandse studenten) en een jaar later 14.722. Die toename is niet spectaculair, maar het effect van de ‘meeneembare’ studiefinanciering, die in 2007 werd ingevoerd, is daarin nog niet meegenomen.

De groei van het aantal buitenlandse studenten in Nederland lijkt af te vlakken, schrijven de onderzoekers. Maar zeker is dat niet, want het aantal studenten van “onbekende herkomst” was de afgelopen twee jaar relatief groot. Het aandeel buitenlandse studenten blijft vooralsnog steken op gemiddeld 7,4 procent: 6,4 procent in het hbo en 9,3 procent in het wo. [HOP/HC]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?