Terug naar overzicht

Minder nieuwe studenten, meer eerstejaars

De HBO-raad heeft het huidige aantal vooraanmeldingen van studiekiezers vergeleken met het aantal van vorig jaar om deze tijd. De cijfers geven de trend aan, maar zijn weinig nauwkeurig: tot 1 oktober kunnen studenten zich nog inschrijven of afmelden; bovendien schrijven sommigen zich voor twee studies in, terwijl ze er maar één gaan volgen. Dus er kan nog veel veranderen.

Minder populair

Vooral pedagogische studies als de lerarenopleidingen en de pabo trekken landelijk momenteel minder belangstelling onder nieuwe studiekiezers: die opleidingen staan 9,7 procent in de min. Ook het kunstonderwijs en het agrarisch onderwijs zijn minder populair geworden: beide staan ongeveer vijf procent lager dan vorig jaar. De gezondheidsopleidingen, zoals verpleegkunde en fysiotherapie, mogen juist op extra eerstejaars rekenen: 3,6 procent.

Vorig jaar werden de hogescholen overspoeld door eerstejaars: de instroom groeide met zes procent, in plaats van de gebruikelijke 1,9 procent. De daling van dit jaar ‘corrigeert’ die forse toename, waardoor de groei op de langere termijn weer dezelfde lijn vertoont.

Rustige propedeuseklasjes

Maar het betekent niet dat hogescholen rustige propedeuseklasjes tegemoet kunnen zien. Als de vooraanmeldingen een juist beeld geven, wisselt een record aantal studenten van hogeschool. Zoveel zelfs, dat het totale aantal instromers in het eerste studiejaar landelijk met 6,4 procent zou toenemen.

In de loop der jaren nam het aandeel ‘wisselstudenten’ al gestaag toe, maar de groei zou dit jaar wel heel opmerkelijk zijn. De HBO-raad kan slechts gissen naar de oorzaak. ‘Vorig jaar zijn er veel nieuwe eerstejaars begonnen, dus zal het aantal wisselaars na het eerste studiejaar nu ook een piek vertonen’, denkt een woordvoerder.

Crisis

‘Verder zie je dat studenten graag overstappen naar een opleiding als verpleegkunde, waarmee je ook in tijden van crisis een baan kunt vinden. En sinds kort beconcurreren hogescholen elkaar met de hoogte van het collegegeld voor studenten die al een bachelordiploma op zak hebben: de ene instelling rekent een paar duizend euro, de andere hanteert nog het wettelijke collegegeld.’

Avans

Volgens de geregistreerde aanmeldingen tot week 32 gaat Avans Den Bosch dit studiejaar 10,9 procent meer eerstejaarsstudenten binnenkrijgen. Bij Avans Breda en Tilburg is de te verwachten groei minder sterk namelijk 1,2 procent meer eerstejaarsstudenten. [BB/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?