Terug naar overzicht

‘Postzegelstudent’ haalt bakzeil

De oud-scholier, Niels Grote Beverborg uit Hengelo, was vergeten de enveloppe te frankeren waarin hij zijn cijferlijst naar de Dienst Uitvoering Onderwijs opstuurde. De brief liep daardoor vertraging op en kwam uiteindelijk te laat bij DUO binnen. De rechtbank in Almelo oordeelde vanmorgen dat DUO geen andere keuze had dan de inschrijving te weigeren.

Voorlopige cijferlijst

Een andere aspirant-arts had meer geluk. Deze vrouw had tijdig een voorlopige cijferlijst naar DUO opgestuurd, maar daar stond niet op dat ze vwo had gevolgd. Toch moet ze worden toegelaten tot de opleiding, vindt de rechter.

Uit de lijst bleek namelijk dat ze Latijn en klassieke culturele vorming had gedaan. Het kon dus alleen om een vwo-diploma gaan. De vrouw was al decentraal geselecteerd door de Universiteit van Amsterdam en mag dus alsnog van start. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?