Terug naar overzicht

Aanvullende beurs tot februari een gift

Schenking

Tot nu toe was de aanvullende beurs over het hele eerste studiejaar een schenking, of studenten nu afstudeerden of niet. Maar daar is nu verandering in gekomen, want met ingang van dit collegejaar geldt de aanvullende beurs alleen de eerste vijf maanden van de studietijd als gift. Wat daarna aan aanvullende beurs binnenkomt, moet – net als de basisbeurs – worden terugbetaald door studenten die niet binnen tien jaar afstuderen. Dat laatste overkomt ongeveer één op de tien studenten.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt vindt dat studenten best binnen vijf maanden kunnen bedenken of zij hun studie voortzetten of niet. Wie daar voor 1 februari achterkomt, hoeft ook volgens de nieuwe regel niets terug te betalen.

Kwijtschelding

Ongeveer dertig procent van de hbo’ers en 24 procent van de studenten in het wo ontvangt een aanvullende beurs. Van hen zullen duizend tot tweeduizend studenten nadelige gevolgen ondervinden van de bezuinigingsmaatregel, verwacht de staatssecretaris. Voor hen bestaat wel een kwijtscheldingsmogelijkheid, maar alleen als ze na hun studie weinig verdienen. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?