Terug naar overzicht

Avans groeit nog steeds

Dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie. In oktober worden de definitieve cijfers bekend, maar de trend in de voorlopige cijfers is duidelijk: Avans zet de lijn door en trekt opnieuw meer studenten dan vorig jaar.

Den Bosch

Den Bosch dankt zijn groei vooral aan de economische academies. Zo groeien de Academie voor Marketing (AM) en de Academie voor Management en Bestuur (AMB) fors met respectievelijk 16 en 12 procent nieuwe studenten.

Maar eigenlijk groeien alle Bossche academies. Zo kreeg de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch bijvoorbeeld 7 procent meer aanmeldingen dan vorig jaar. Alleen het aantal aanmeldingen van de Academie voor Industrie & Informatica is licht gedaald. Boosdoeners zijn de opleidingen Communication and Multimedia Design (CMD) en Werktuigbouwkunde, die respectievelijk 40 en 25 studenten minder trokken.

CMD had dit jaar weliswaar een numerus fixus ingesteld van 130 studenten, maar die werd met 127 aanmeldingen niet gehaald. Adjunct-directeur Martin Rodenburg: ‘Als je een numerus fixus instelt, kan het twee kanten op. Of het trekt studenten aan of ze zoeken hun heil ergens anders omdat ze bang zijn om te worden afgewezen. Waarschijnlijk is dat laatste hier gebeurd.’

De teruglopende instroom bij Werktuigbouwkunde heeft volgens Rodenburg een andere verklaring. ‘Drie jaar geleden hadden we een forse groei van het aantal studenten bij Werktuigbouwkunde, vooral als je dat vergelijkt met vergelijkbare opleidingen in Nederland. Daar hebben we twee jaar mooi van geprofiteerd, maar op een gegeven moment moet je een pas op de plaats maken. Dit jaar zitten we weer op het niveau van drie jaar geleden.’

Breda

De opvallendste stijger in Breda is de Academie voor Sociale Studies in Breda (ASB), die met 23 procent groeide. Adjunct-directeur Thom van den Brule is erg blij met de stijgende cijfers, omdat er de afgelopen jaren juist een dalende trend was. ‘We hebben onder andere veel aandacht besteed aan de mbo-instroom en aan het verbeteren van ons imago in de buitenwereld, want dat was negatief.’

De academie besteedde vooral extra aandacht aan de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV). Van den Brule: ‘CMV is en blijft een kleine studie, landelijk gezien ook, maar het begon wel zorgelijk te worden.’ Dit jaar zijn de aanmeldcijfers voor de opleiding licht gestegen.

Het lijkt er op dat veel nieuwe studenten in deze tijd voor een zekere opleiding in bijvoorbeeld de zorg kiezen. Zo blijft de Bredase Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) groeien, met 340 aanmeldingen voor Fysiotherapie.

De opleiding Verpleegkunde die wordt aangeboden in Den Bosch en Breda doet het ook goed. In Breda meldden 181 voltijdstudenten zich aan ten opzichte van 146 vorig jaar. Den Bosch doet het nog beter; het aantal aanmeldingen voor de voltijdstudie groeit van 80 naar 141.

Een ander zeker beroep als leraar op de basisschool, de Pabo in Breda trekt juist weer iets minder nieuwe voltijdstudenten. Het aantal aanmelders komt op 268 studenten, dat is ten opzichte van vorig jaar een klas van 30 studenten minder. [CT/ID/LJ]

Dit artikel is gebaseerd op de voorlopige instroomcijfers van de Diensteenheid Financien en Studentenadministratie (DFS). De definitieve cijfers worden in oktober bekendgemaakt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?