Terug naar overzicht

Bestuursvoorzitter: ‘De lat moet hoger’

Hoewel Avans al jaren tot de top drie van beste hogescholen hoort als het om studenttevredenheid gaat, valt ook de komende vier jaar 30 procent van de huidige studenten af. ‘We zijn er onvoldoende in geslaagd de talenten te laten excelleren en de minder bedeelden voor het onderwijs vast te houden’, constateert Rüpp.

Uitholling van het onderwijs

De voorzitter van het College van Bestuur van Avans spreekt daarom in het opiniestuk over een ‘geweldige vervlakking en uitholling van het onderwijs in plaats van een hoogvlakte met pieken. De kwaliteit moet omhoog.’

Inleveren op onderwijs is kortzichtig

Rüpp wil dat de kwaliteit van de opleidingen verbreed en verbeterd wordt, de kwaliteit van de docenten moet geborgd worden,  er moeten meer docenten met een master en gepromoveerden komen en er moeten speciale programma’s komen voor de excellente studenten. ‘Inleveren op onderwijs en onderzoek is kortzichtig en onverstandig, omdat zij de cruciale dragende krachten zijn om onze welvaart in de toekomst te kunnen handhaven.’

Meer van studenten eisen

‘Contacten met studenten hebben mij duidelijk gemaakt, dat velen zich te weinig uitgedaagd voelen. We mogen meer van onze studenten eisen als we zelf ook wat te bieden hebben. De komende jaren gaan we die lat ook hoger leggen: uit ervaring binnen een aantal van onze academies blijkt, dat het eisen van het halen van meer studiepunten in het eerste jaar om door te mogen betere resultaten oplevert. En nog belangrijker: minder uitval in de jaren daarna.’ De bestuursvoorzitter verwijst in zijn opiniestuk in dat opzicht naar de zesjescultuur.

Lat verhogen tot 48 studiepunten

Van de maximaal 60 studiepunten die in het eerste jaar gehaald kunnen worden, hebben studenten er momenteel 35 tot 45 nodig om door te gaan naar het tweede jaar. Rüpp wil de lat voor alle opleidingen verhogen tot 48 punten. ‘Dat zal in het begin schrikken zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat door de verhoging van de kwaliteitseisen de resultaten beter worden en de uitval op termijn minder.’

Paul Rüpp is niet de enige hogeschoolbestuurder die pleit voor hogere eisen. Ook Geert Dales van InHolland en Henk Pijlman van de Hanzehogeschool hebben de afgelopen week soortgelijke geluiden laten horen. [AR]  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?