Terug naar overzicht

Handicap + studie moet inkrimpen

‘Met het geld dat we overhouden, kunnen we hooguit de ondersteuning aan individuele studenten handhaven’, zegt directeur René van Pelt van Handicap + studie, dat de belangen van studenten met een functiebeperking behartigt. ‘Als het niet lukt om daarnaast geld te verdienen met advieswerk, dreigt onze kennis verloren te gaan. Dan is het hoger onderwijs over vijf jaar weer terug bij af.’

Expertisecentrum

OCW had de stichting al wel op de hoogte gesteld. Dit najaar gaan ze samen onderzoeken of de stichting zich kan omvormen tot een volwaardig expertisecentrum. Voorheen was Handicap + studie vooral aan het lobbyen en prikkelen. De instellingen moesten achter de vodden worden gezeten om hun voorzieningen voor gehandicapte studenten op orde te maken.

Maar vanaf volgend jaar worden universiteiten en hogescholen expliciet afgerekend op hun zorg voor gehandicapte studenten. Die gaat deel uitmaken van de kwaliteitskeuring van onderwijsinstellingen, de zogeheten accreditatie. Wie onvoldoende scoort, krijgt hooguit een jaar de tijd om zijn voorzieningen op orde te brengen.

Consultancywerk

Daarom worden instellingen gedwongen hun kennis over gehandicaptenbeleid ergens vandaan te halen. Het ministerie denkt dat de stichting daarom best geld kan verdienen met consultancywerk. Prikkelen en aanjagen wordt minder noodzakelijk.

Bijna één op de tien studenten heeft een handicap, blijkt uit enquêtes. Vaak gaat het om dyslexie, dyscalculie of psychische problemen. Studenten met functiebeperkingen kunnen een beroep doen op voorzieningen van de instellingen. Ook krijgen ze, indien nodig, extra tijd om hun tentamens te maken. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?