Terug naar overzicht

Lifestyle-enquete ongekend populair

Het bij elkaar harken van de resultaten gaat, in vergelijking met vorig jaar, een stuk minder vloeiend. Om oververhitting van de mailbox te voorkomen, weigerden de meeste academies namelijk om de vragenlijst door te mailen naar hun studenten. Geen bulkmail anno 2010. Begrijpelijk, maar wel een administratieve nachtmerrie voor Punt.

Hyves

Om toch tot een acceptabel aantal respondenten te komen, werden alle studie- en studentenverenigingen geraadpleegd met de vraag of ze de vragenlijst aan hun leden wilden ‘opdringen’. Daarnaast werd de enquête verspreid onder Hyves-gebruikers die op Avans studeren.

Het resultaat mag er wezen. Maar liefst 782 studenten klikten zich tot dusver door de online vragenlijst. Daarbij waren vooral de kleine domeinen sterk vertegenwoordigd. Zowel Gezondheid (11 procent) als Kunst & Vormgeving (20 procent) leverden veel respondenten. Daarnaast zijn grote domeinen als Economie & Management, Welzijn en Techniek sterk vertegenwoordigd.

Enquêtegeweld

De rechtenstudenten blijven in al dit enquêtegeweld achter. Slechts vijf studenten van de Juridische Hogeschool hebben antwoord gegeven op de 29 lifestylevragen. Nog iets opvallends: Slechts zeven studenten met het islamitische geloof hebben de enquête tot nu toe ingevuld, omgerekend één procent van alle ondervraagde studenten.

Wil je ook je mening geven? Klik hier en vul binnen gemiddeld tweeëneenhalve minuut de anonieme enquête in. Want hoe eerlijker jouw antwoorden, hoe beter de uitkomsten. De resultaten van het onderzoek verschijnen eind oktober in de papieren Punt. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?