Terug naar overzicht

Meepraten en denken over Avans

Student Commerciële Economie in Breda Marjan van den Heuvel is een van de studenten die in de Medezeggenschapsraad zit.

Waar moet je als Avansstudent aan voldoen om in de raad te komen?

‘Je moet studeren bij Avans. Verder moet je je kandidaatstellen voor de verkiezing. Daarvoor heb je dertig steunhandtekeningen nodig van medestudenten. Als je op de kieslijst staat, kun je campagne gaan voeren.’

Naar hoeveel studenten zijn jullie nu op zoek?

‘In principe hebben we vier studenten nodig om de raad compleet te maken. Maar we zoeken ook altijd naar reserveleden.’

Wat voor mensen zoek je?

‘Studenten die kritisch zijn en oplossingsgericht willen denken. In de medezeggenschapsraad leer je meer over de organisatie. Je kunt je mening geven. Je hebt contact met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Bovendien heb je als raadslid advies- en beslissingsbevoegdheid.’

Maar kun je werkelijk iets bijdragen?

‘Ja. Vaak ben je bezig met de lange termijn visie. Maar je praat bijvoorbeeld ook mee over de Onderwijs en Examenregeling. Dat is voor veel studenten heel tastbaar.’

Wat levert het op?

‘In overleg met je academie kun je je raadswerk omzetten in studiepunten. Lukt dat niet dan staat er een financiële vergoeding tegenover. Op het moment dat je raadslid wordt, krijgt je academie daar bericht van. Zodat ze er rekening mee houden met je roostering. Bovendien kom je later in het bedrijfsleven ook in aanraking met grote organisaties. Via de raad krijg je inzicht in de werkwijze hiervan.’

Hoe stel ik mijzelf kandidaat?

‘Daarvoor moet je een formulier invullen. Het kandidaatstellingsformulier is af te halen op locatie Lovensdijkstraat 63.316 Mocht dat te ver weg zijn mail naar bmz@avans.nl of bel 076-5250604 dan wordt het formulier naar je toegestuurd.’

Je kunt je tot 4 oktober kandidaat stellen. De verkiezingen voor de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad vinden digitaal plaats van 19 tot en met 21 oktober. Mail naar bmz@avans.nl voor meer informatie. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?