Terug naar overzicht

Meer freelancers in hoger onderwijs

De meeste werknemers hebben een voorkeur voor vast werk, meldt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), dat opdracht gaf voor een rapport over arbeidsovereenkomsten in het onderwijs. Toch is de flexibele aanstelling weer in opmars.

Een tiende van totale personeelskosten

SBO heeft werkgevers en werknemers uit het hele onderwijs laten interviewen. Iedereen wilde daaraan meewerken, aldus de rapporteurs. Alleen het hbo wilde haar hogescholen niet belasten met deze verkenning: er is daar al redelijk veel informatie over flexwerkers bekend. Het hbo geeft volgens de statistieken van alle soorten onderwijs het meest uit aan tijdelijk personeel: een tiende van de totale personeelskosten.

In het wetenschappelijk onderwijs beslaan de uitgaven aan tijdelijke krachten ruim zes procent van het totaal. Vooral alfa- en gammastudies maken daar gebruik van, zeggen de universiteiten, omdat het aantal studenten per jaar sterk varieert. Als een vak opeens populair wordt, willen de faculteiten eerst afwachten of dat zo blijft.

Loondienst

Alleen freelancers, uitzendkrachten en gedetacheerden tellen in deze statistieken mee. Promovendi en postdocs niet. Ook al hebben zij slechts een contract voor enkele jaren, ze vallen wel onder de cao en zijn gewoon in loondienst.

Universiteiten kunnen gerust meer onderzoekers in vaste dienst nemen, vindt de VAWO, vakbond voor de wetenschap. Die strijdt al jaren tegen de groeiende hoeveelheid tijdelijke contracten. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?