Terug naar overzicht

Nader inspectieonderzoek bij Inholland

De ernst van de bevindingen en het feit dat de commissie Leers niet alle belangrijke vragen heeft beantwoord, maken zo’n nader onderzoek noodzakelijk. Zeker nu blijkt dat wettelijke voorschriften niet altijd zijn nageleefd, wil de inspectie volledige duidelijkheid krijgen over de kwaliteit van de opleiding en het interne toezicht.

Schade

Het hoger onderwijs in Nederland kent een ruime mate van vrijheid, stelt de inspectie, maar dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. ‘Waar die verantwoordelijkheid niet wordt genomen, dreigen niet alleen de opleiding en de instelling schade op te lopen, maar ook de betrokken studenten en het hoger onderwijs in het algemeen.’

Onregelmatigheden

De HBO-raad lijkt het daar van harte mee eens en juicht het vervolgonderzoek toe. ‘De samenleving moet kunnen uitgaan van de zekerheid dat de kwaliteit van alle uitgereikte diploma's boven alle twijfel verheven is’, laat voorzitter Doekle Terpstra weten. Hij betreurt en veroordeelt de geconstateerde onregelmatigheden bij de Media en Entertainment Management-opleiding.

Het vervolgonderzoek van de inspectie valt samen met het al eerder gestarte bredere inspectieonderzoek naar verkorte afstudeertrajecten in het hoger onderwijs, waarover in oktober een tussenrapportage zal verschijnen. [HC/HOP]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Een zooitje, maar geen diplomafraude 24-09-2010

Inspectie onderzoekt diplomafraude 19-08-2010

Voorzitter reageert op diplomafraude 17-08-2010

Gesjoemel met hbo-diplomas onderzocht 12-07-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?