Terug naar overzicht

Nieuw bekostigingstelsel baart Avans zorgen

Mede naar aanleiding van de voormalige hbo-fraude komt het ministerie van OCW met een nieuw bekostigingstelsel. Een student moet ingeschreven staan bij de gemeentelijke basisadministratie in de Benelux of de Duitse grensstaten wil de hogeschool voor hem of haar bekostiging ontvangen. De hogeschool ontvangt dus geen bekostiging voor studenten die op de teldatum (1 oktober) niet staan ingeschreven in de hierboven aangegeven gebieden.

Uitwonende beurs

‘Deze wetgeving is erg krom’, legt Peter van Bragt beleidsadviseur Internationalisering uit. ‘Wij adviseren studenten die in het buitenland gaan stage lopen juist zich uit te schrijven bij de gemeente. Alleen dan hebben ze recht op een uitwonende beurs. Eigenlijk zouden we studenten dus dit advies niet meer moeten geven.  Want studenten die vóór oktober op stage gaan, worden niet meer bekostigd. Aangezien we het advies blijven geven, omdat dat voordeliger is voor de student loopt Avans dus honderdduizenden euro’s mis in het nieuwe stelsel.’

Wettelijk verplicht

Studenten kunnen ervoor kiezen zich niet uit te schrijven. ‘Maar het is zelfs zo dat studenten die voor een periode langer dan acht maanden in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld double degree studenten, zich moeten uitschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie. Dat is wettelijk verplicht’, zegt Van Bragt.

Een oplossing zou zijn om alle studenten pas vanaf het tweede semester naar het buitenland te laten gaan. ‘Maar wil je je onderwijs op die manier inrichten?’, vraagt Van Bragt zich af.

Diplomabonus

De nieuwe bekostigingsregels zijn ook van invloed op de diplomabonus. ‘Hiervoor geldt feitelijk hetzelfde. Avans krijgt alleen een diplomabonus voor studenten die op het moment van uitreiking van hun diploma in Nederland of in de buurt daarvan staan ingeschreven. Stel een student studeert af in Amerika per videoconference en krijgt meteen een baan aangeboden. Avans zou dan de diplomabonus mislopen, want de student staat niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.’

Onder andere via de HBO-Raad wordt geprobeerd OCW van gedachten te laten veranderen. ‘Maar 1 oktober komt snel dichterbij’, zegt Van Bragt. [AR]

In Punt02, die over enkele weken uitkomt, een overzicht van waar Avansstudenten momenteel verblijven in het buitenland. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?