Terug naar overzicht

Nieuwe docenten zwaarst belast

 

Uit een eerder onderzoek naar werkdruk bij Avans kwam de taakurenbelasting naar voren als één van de belangrijkste oorzaken voor stress en werkdruk. In opdracht van het College van Bestuur heeft Research voor Beleid de urennormering bij de diverse academies onderzocht. Hiervoor is gekeken naar de tijdsbesteding van docenten gerelateerd aan hun werkbeleving.

Hogere werkdruk bij een aantal academies

Volgens de onderzoekers blijft de gemiddelde tijdsbesteding van docenten bij Avans binnen de acceptabele grenzen: ‘Docenten besteden 8 procent meer tijd aan het werk dan hun aanstelling aangeeft. Dat is voor professionals met een gewone aanstelling in welk vak dan ook een acceptabele constatering.’ Overigens ligt de werkdruk bij sommige academies wel wat hoger. Vooral bij de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost (129%) en de Avans School for International Studies (119%).

Overwerk komt volgens de onderzoekers vaker voor onder nieuwere docenten en docenten met een kleine deeltijdbaan (tot 16 uur). De laatste groep werkt twee keer zo veel over dan het Avans gemiddelde. ‘Het gevaar om net binnen gekomen medewerkers met een kleine aanstelling zwaar te belasten is levensgroot.’

Vergadertijd

Van hun totale werktijd besteden docenten gemiddeld 55 procent aan het lesgeven. Ze geven aan dat 20 procent van hun werktijd in beslag genomen wordt door email beantwoorden en vergaderen. Eén van de aanbevelingen in het rapport is daarom ook het terugbrengen van de vergadertijd. Andere aanbevelingen zijn het aanpakken van email verkeer en de zorg voor goed werkende systemen op het gebied van cijferregistratie en roostering.

Het invoeren van cijfers en andere kleine administratieve handelingen (9 procent van de werktijd) leveren veel irritatie op bij de ondervraagde docenten. Research voor Beleid pleit daarom in haar rapport voor administratieve ondersteuning binnen de academies en niet bij centrale diensten.  Volgens de docenten dragen de centrale diensten juist bij aan de groeiende bureaucratie van Avans en verminderen ze de werkdruk en taakbelasting dus niet.

Lees het hele rapport hier. [AR]  

Zie ook eerder verschenen artikel:

Hoogste werkdruk met stip voor docenten 02-10-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?