Terug naar overzicht

OCW slaat eigen prognose in de wind

Schattingen die het ministerie vorig jaar deed, wezen al op een flinke groei van het aantal studenten in het hoger onderwijs. Van zo’n 620.000 in 2009 naar ongeveer 690.000 in 2015.

Flinke marge

In de prognose die OCW dit jaar maakt, stijgt het aantal studenten nog harder: richting 740.000 studenten in 2015 en 800.000 in 2020. Bij deze laatste getallen houdt het ministerie overigens een flinke marge – naar beneden en naar boven – aan. Dit in het licht van de onzekerheid die is ontstaan na de onverwacht grote instroom in 2009. Daardoor is de raming voor 2010 namelijk ‘aanzienlijk hoger’ uitgevallen, aldus het ministerie.

Volgens OCW is er nog steeds geen goede verklaring voor het grote aantal studenten dat zich in 2009 inschreef. Onderzoek daarnaar ontkrachtte eerder de aanname dat de groei was veroorzaakt door de economische crisis. De motieven van nieuwe studenten waren een voortzetting van de trends van eerdere jaren. OCW doet daarom momenteel aanvullend onderzoek naar de verklaringen van de ontwikkelingen in de instroom

Bedrag per student

Feit blijft dat ook in de voorzichtigste OCW-ramingen de studentenaantallen de komende jaren zullen stijgen. Maar in de begroting grijpt het demissionaire kabinet de onzekerheid over de ramingen aan, om er in de begroting vanuit te gaan dat de studentenaantallen na 2011 niet meer stijgen. Mocht dat toch gebeuren dan daalt het ‘gemiddelde beschikbare bedrag per student’, aldus het kabinet. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?