Terug naar overzicht

Onderwijs wordt ontzien, zegt koningin

Bij monde van de koningin meldde de regering dat het onderwijsbeleid altijd gericht is geweest op ' kwaliteit en toegankelijkheid' . Op die weg zullen ' nog veel stappen' gezet moeten worden.

Extra middelen

In haar tekst wees de koningin ook op het advies van het Innovatieplatform, dat Nederland graag ziet opklimmen van de tiende plek naar de top vijf op de internationale ranglijst van kenniseconomieën. Ook daarvoor zijn geen extra middelen gevonden. Wel verzoekt de regering het bedrijfsleven om een hogere bijdrage voor onderzoek en ontwikkeling.

De troonrede is geschreven door de huidige demissionaire regering onder leiding van premier Balkenende. [BB/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?