Terug naar overzicht

Recordaantal hbo’ers naar universiteit

Er gingen vorig jaar 19 procent meer hbo’ers naar de universiteit dan in 2008, blijkt uit tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ook een samenvatting schreef. Die stijging is opmerkelijk, immers, de afgelopen jaren werden er iets meer hbo-diploma’s uitgereikt, maar begonnen er desondanks minder afgestudeerde hbo’ers aan een universitaire vervolgstudie.

Statistieken

Welke opleidingen de hbo’ers precies volgen valt niet uit de statistieken af te lezen. Evenmin is duidelijk of degenen meetellen die een schakelcursus voor een masteropleiding volgen.

Volgens het CBS groeide het totale aantal universitaire eerstejaars bachelorstudenten met 8,8 procent. Dat is minder dan de twaalf procent die universiteitenvereniging VSNU recentelijk in de media noemde en ook minder dan het percentage van 9,2 dat zij na correctie hanteert.

Vwo-diploma

Een ander opmerkelijk gegeven in de CBS-cijfers is de toename van het aantal eerstejaars met vwo-diploma. Dat nam in 2008 al flink toe met 7,2 procent, maar door een afname van het aantal hbo’ers, buitenlandse studenten en studenten met een zogeheten ‘overige vooropleiding’ viel dat niet zo op en groeide de instroom toen met maar 4,4 procent.

In september 2009 – het studiejaar van de vloedgolf – nam het aandeel hbo’ers in universitaire bacheloropleidingen fiks toe. Ook de categorie eerstejaars met ‘overige vooropleidingen’ schoot met een kwart omhoog (landelijk van 3300 naar 4200). Dat kwam bovenop de toename van vwo’ers, die ongeveer even fors was als het jaar daarvoor. In totaal betekende dat een verdubbeling van de groei. [BB/HOP]

Meer over hbo'ers die naar de universiteit gaan lees je in Punt02 die eind deze maand in de bakken ligt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?