Terug naar overzicht

Veel klachten over hoger collegegeld

‘De verwarring is groot’, zegt Guy Hendricks, voorzitter van het ISO in de Volkskrant. ‘Studenten worden geconfronteerd met hoge collegegelden zonder dat ze dit bij aanvang van de studie hadden kunnen voorzien.’ Ook is de informatievoorziening bij instellingen slecht of zelfs incorrect, zegt Hendricks. ‘Veel studenten hebben geen idee hoeveel ze moeten betalen.’

7.650 euro per jaar

In een nieuwe wet staat dat studenten die een tweede bachelor (of master) willen doen ná hun eerste, afgeronde opleiding in dezelfde graad (stapelaars) vanaf komend studiejaar niet meer door de overheid worden bekostigd. Gevolg is dat onderwijsinstellingen, ook Avans, dit aan studenten door gaan rekenen door het collegegeld te verhogen.  Zo betalen stapelaars op Avans 7.650 euro per jaar voor voltijdstudenten en 6.385 euro voor deeltijdstudenten.

Er gelden wel enkele uitzonderingen op de wet zoals studenten die voor de eerste keer een opleiding in de zorg of het onderwijs gaan volgen.

Enkele duizenden

Hoeveel studenten daadwerkelijk de dupe zijn van de wetswijziging, is onduidelijk. Het ISO houdt het op enkele duizenden, maar durft geen daadwerkelijke schatting te doen. Instellingen hebben het over ‘enkele honderden’ tot ‘zo’n duizend’ studenten per instelling, die een tweede studie volgen.

Het D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft Kamervragen gesteld over het onderwerp. Hij wil onder meer weten hoeveel studenten de dupe zijn van de wetswijziging. [AR]

Zie ook eerder verschenen artikelen:

Eerste hulp bij tweede studie 18-06-2010  

Hoger collegegeld voor stapelaars definitief 09-06-2010  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?