Terug naar overzicht

Ziekenhuis betaalt collegegeld

Zesendertig studenten zijn deze week begonnen aan een studieroute binnen de opleiding Verpleegkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als zij al hun stages in het Nijmeegse Radboudziekenhuis volgen en bovendien alle tentamens halen, krijgen zij van het ziekenhuis ieder jaar hun collegegeld terug. De studenten krijgen geen baangarantie. Daar staat tegenover dat ze hun toelage niet hoeven terug te betalen als ze voortijdig afhaken.

Duaal

‘Avans biedt studenten al jarenlang de mogelijkheid een duaal traject te volgen’, zegt academiedirecteur Engelien Calis. Het traject houdt in dat studenten werkzaam zijn bij één van de zorginstellingen waar Avans mee samenwerkt én stage lopen bij dezelfde instelling. Die betaalt het salaris en een onkostenvergoeding bestemd voor collegegeld en boeken.’

Met het traject hoopt het UMC St. Radboud meer verpleegkundestudenten te werven om het dreigende personeelstekort in de zorg het hoofd te bieden. Als ze de eerste twee jaar hebben doorstaan, krijgen de studenten na hun derde jaar niet alleen hun collegegeld teruggestort, maar ook een extraatje ter hoogte van het collegegeld. Daarnaast biedt het ziekenhuis extra lessen en practica.

Brede inzetbaarheid

'Een traject als in Nijmegen kent zijn kanttekeningen’, zegt Calis. ‘De opleiding Verpleegkunde van Avans wordt gekenmerkt door zijn generieke beroepscompetenties, dat brengt een brede inzetbaarheid van afgestudeerden in alle werkvelden van de gezondheidszorg met zich mee. Het Nijmeegse traject vertoont veel kenmerken van de oude “inservice”opleidingen waarbij één specifiek werkveld binnen de zorg, in dit geval het ziekenhuis, de aandacht krijgt. Dit brengt een brede inzetbaarheid van een dergelijke student na afstuderen in gevaar.’ [MdV/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?