Terug naar overzicht

Afvloeiingsregeling Dales nog onzeker

Het bericht is gebaseerd op een publicatie op de website van Inholland, waarin behalve de bezoldiging van de leden van het college van bestuur ook te zien is welke afvloeiingsregeling er met hen is afgesproken.

Opzegtermijn

Bij Dales, die op 11 oktober opstapte naar aanleiding van het onderzoek naar afstudeertrajecten bij Inholland, staat te lezen dat hij recht heeft op een ‘schadeloosstelling ter grootte van een jaarsalaris’, die ineens wordt uitgekeerd. Het vaste salaris van Dales bedraagt in 2010 volgens de site 176.616 euro. Dat is exclusief een pensioenbijdrage die vorig jaar nog 52.278 euro bedroeg. Er geldt een opzegtermijn van een half jaar.

Woordvoerder Hans Stupers weet niet waarom er in de mediaberichten sprake is van anderhalf keer het jaarsalaris. De daadwerkelijke afspraken tussen de raad van toezicht en Dales maakt Inholland nog niet bekend.

Vertrekregeling

In een persverklaring liet Dales vrijdag weten dat hij voorlopig geen mededelingen doet over de vertrekregeling. Wel schrijft hij dat hij zal afzien van verder gebruik van de regeling ‘zodra dit niet langer nodig is’. [HC/HOP]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

'Sobere'ontslagvergoeding Geert Dales 13-10-2010

Geert Dales weg bij Inholland 11-10-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?