Terug naar overzicht

Alleen basisbeurs voor bachelorstudenten

De basisbeurs – waarvoor het CDA fel campagne voerde – blijft alleen voor bachelorstudenten bestaan, net als de aanvullende beurs. De VVD krijgt zijn zin met de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase, ‘in ruil voor veel beter onderwijs’. Gisteren werd al bekend dat studenten nog maar drie jaar studiefinanciering krijgen.

Drieduizend euro extra collegeld

Wie meer dan een jaar uitloopt, gaat jaarlijks 3.000 euro extra collegegeld betalen en verliest het recht op een ov-kaart. Instellingen krijgen voor iedere trage student 3.000 euro minder bekostiging.

In de toekomst denkt het kabinet in oprichting geld terug te verdienen door de aflossingstermijn voor studieleningen met vijf jaar te verlengen; schulden worden dan minder snel kwijtgescholden.

Perverse financiële prikkels

In lijn met de commissie-Veerman bepleit het regeerakkoord meer selectiemogelijkheden voor opleidingen, meer excellentie in het onderwijs en meer vrijheid voor instellingen om zich te specialiseren. De bekostiging zal meer op kwaliteit dan op kwantiteit zijn gericht en ‘minder perverse financiële prikkels’ bevatten.

Door schaalvergroting en betere samenwerking met het bedrijfsleven en met onderzoeksinstituten komt naar verwachting jaarlijks negentig miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie. Resultaten van belangrijk wetenschappelijk onderzoek moeten voortaan beter worden ‘omgezet’ naar de markt. [MdV/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Kabinetsplannen: 3 jaar studiefinanciering 30-09-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?