Terug naar overzicht

Collegegeld mag niet te laag zijn

Niet-Europese studenten betalen een klein fortuin om in Nederland een bachelor- of masterstudie te volgen. In 2004 werd de ‘markt’ voor collegegeldtarieven voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vrijgegeven. Sinds 2008 ontvangen instellingen niet langer een rijksbijdrage – ongeveer vijfduizend euro per jaar – per student.

Compensatie

Hogescholen en universiteiten worden hiervoor deels gecompenseerd met een bedrag binnen hun vaste bekostiging. De rest van de kosten mogen ze doorberekenen aan de studenten door het instellingscollegegeld te verhogen.

Maar de tarieven van Nederlandse instellingen verschillen flink van elkaar. Zo kost een alfa-gamma bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit 2.840 euro maar aan de Vrije Universiteit 9.000 euro. Een opleiding geneeskunde kost in Maastricht 12.000 euro en in Groningen 32.000 euro.      

De instellingen erkennen tegenover Transfer dat de prijs niet alleen door de kosten bepaald wordt: ‘Niet-Europese studenten denken dat het onderwijs niet veel kan zijn als het goedkoop is’, aldus het hoofd internationalisering van de Universiteit Twente in Transfer.

Talentvolle studenten

Niet alle instellingen vertrouwen erop dat een hoger tarief meer buitenlandse studenten trekt. Daarom overwegen ze (talentvolle) studenten een beurs te geven. Avans heeft een dergelijke beurs dit jaar voor het eerst uitgereikt aan achttien studenten van buiten de EER. Studenten van buiten de EER betalen bij Avans momenteel tussen de 7.500 en 7.650 euro collegegeld [MdV/HOP, AR]

Zie ook eerder verschenen artikel:

3.000 euros for outstanding performance 20-09-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?