Terug naar overzicht

‘De catering kan beter’

 

Wat studeer je en hoeveelstejaars ben je?

‘Personeel en Arbeid in Den Bosch, Vierdejaars.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad?

‘Ten eerste omdat het mij leuk lijkt om mee te denken en te beslissen over Avansbrede onderwerpen. Ik ben geïnteresseerd in het vakgebied onderwijs en daarnaast voer ik ook regelmatig activiteiten uit voor mijn opleiding. Ten tweede wil ik graag de belangen van de studenten behartigen.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?

‘Ik heb nog geen actieve ervaring met medezeggenschap. Vanuit mijn studie en stage ben ik wel in aanraking gekomen met de organisatiekant van medezeggenschap.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?

‘Ik vind dat Avans op een goede manier invulling geeft aan het onderwijs, maar er zijn altijd zaken die beter en anders kunnen. Op dit moment denk ik zelf aan zaken als de catering, roostering en flexibiliteit in onderwijsvormen. Daarnaast vind ik het belangrijk om te luisteren naar medestudenten, wat zij als problemen ervaren en/of verbeteringen.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?

‘Omdat ik een actieve zelfstandige student ben die van aanpakken houdt. Daarnaast laat ik mijn mening horen en ben ik in staat om belangen af te wegen vanuit het perspectief van zowel de student als vanuit Avans Hogeschool.’ [AR]

Studenten kunnen op 19 oktober vanaf 9:00 uur t/m 21 oktober 2010 17:00 uur stemmen via deze site. De opkomst is hier te volgen. [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Timothy Zijlstra, Accountancy: 'Stem op mij, maak kans op een iPod' 18-10-2010

Michel Spekkers, Bestuurskunde: ‘Studenten niet de dupe van bezuinigingen’ 15-10-2010

Raynor Koevoets, Management, Economie en Recht: Niet van het kastje naar de muur sturen 14-10-2010

Anne Vermijs, Pabo: 'Studenten willen graag duidelijkheid' 13-10-2010

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?