Terug naar overzicht

Gemeente wil onderwereld te slim af zijn

De wet Bibob, die staat voor ‘bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’, zorgt ervoor dat gemeenten vergunningen kunnen weigeren of intrekken als er een vermoeden is van criminele activiteiten. ‘Het voorkomt dat de onderwereld vermengt met de bovenwereld om bijvoorbeeld geld wit te wassen’, legt vierdejaarsstudent Caroline van Riel uit. ‘Het wordt vooral toegepast bij horeca, coffeeshops en bouwvergunningen.’ De student bekeek in haar afstudeeronderzoek hoe gemeenten de wet toepassen. 

Criminaliteit terugdringen

Opvallende verschillen kwamen daarbij aan het licht. Twee op de drie Brabantse gemeenten blijkt de wet nog helemaal niet toe te passen. Terwijl het via de wet ook de taak van het openbaar bestuur is om criminaliteit terug te dringen. En het niet alleen over te laten aan politie en justitie. Vooral grote gemeenten passen de wet wél toe, maar voornamelijk bij drugsproblematiek.

Vergunningen intrekken

‘Kleine gemeenten hebben ook aanzienlijk minder vergunningsaanvragen in deze sfeer dan grotere gemeenten’, verklaarde Van Riel het verschil. Belangrijkste conclusie is wel dat de steden de wet ook allemaal anders interpreteren en uitvoeren. Zo trekt Eindhoven een eerder verstrekte vergunning simpelweg weer in, zodra er alsnog vermoedens van criminele activiteiten ontstaan. Zo komt volgens de studenten het principe van ‘onschuldig tot schuld is bewezen’ in het geding. 

Het expertisecentrum gaat verder met het onderzoek naar hoe de wet in Brabant wordt toegepast. Begin volgend jaar gaat er een rapportage over naar de provincie, die mede opdrachtgever is van het onderzoek. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?