Terug naar overzicht

Inspectie vreest misstanden afstuderen

Dat heeft de Onderwijsinspectie gisteren laten weten. Sinds 2005 hebben 430 zogenoemde langstudeerders een diploma behaald via een alternatieve afstudeerroute. Is daarbij wel aan de eisen voldaan, vraagt de Inspectie zich af.

Punten van zorg

Deze zomer heeft de inspectie aan alle bekostigde en particuliere hogescholen en universiteiten vragen gesteld over afstudeertrajecten voor vertraagde studenten. ‘Dit heeft niet in alle gevallen voldoende duidelijkheid geboden. Ook zijn er punten van zorg.’

De inspectie wil weten of er sprake is van ‘echte risisco’s’. Niet alle vermoedens zijn even ernstig, maar er zijn zestien hogescholen waarover ‘signalen van mogelijke misstanden zijn ontvangen’, waaronder vijftien bekostigde hogescholen.

Vraagtekens

Ook zijn er zestien instellingen die antwoorden hebben gegeven waar de inspectie vraagtekens bij zet, ‘bijvoorbeeld omdat men aangeeft nooit langstuderende studenten te hebben of aangeeft geen verantwoording af te leggen over maatregelen voor langstuderende studenten’.

In het wetenschappelijk onderwijs lijkt het probleem kleiner, hoewel de inspectie toch drie universiteiten onder de loep legt. Slechts één universiteit zegt een speciaal afstudeertraject voor langstudeerders te hebben, tegenover tien hogescholen.

Inholland nog niet klaar

Verder is Inholland nog niet klaar na het rapport van de commissie-Leers, die concludeerde dat er van fraude geen sprake was. De inspectie heeft ‘waardering voor de degelijkheid en de diepgang van het onderzoek’, maar vindt het rapport van de commissie verontrustend. ‘De wet is op een aantal belangrijke punten niet nageleefd.’ Dat is ‘onacceptabel’.

Overigens wijst de inspectie erop dat het probleem naar verhouding klein is: het gaat om een paar honderd langstudeerders, terwijl jaarlijks 65.000 studenten hun diploma halen. [BB/HOP]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Een zooitje, maar geen diploma-fraude 24-09-2010

Voorzitter reageert op diploma-fraude 17-08-2010

 

 

 

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?