Terug naar overzicht

ISO overweegt rechtszaak tegen InHolland

Vorige week werd bekend dat de opleiding MEM van de Hogeschool Inholland 151 studenten niet volgens de regels aan een diploma heeft geholpen. Bij het ISO hebben zich tot nog toe achttien afgestudeerden gemeld die bang zijn dat ze daar hinder van zullen ondervinden. Vijf van hen kregen bij sollicitatiegesprekken daadwerkelijk kritische vragen over hun MEM-diploma, terwijl zij dit via de normale weg verdiend hadden en niet via de gewraakte, korte afstudeerroute.

Papiertje minder waard

Volgens ISO-voorzitter Guy Hendricks is aantoonbaar dat de vijf schade hebben geleden. ‘Inholland is vorige week druk bezig geweest om haar eigen straatje schoon te vegen, maar lijkt zich niet te realiseren dat ook haar studenten last hebben van de landelijke negatieve publiciteit over MEM. Die staan op de arbeidsmarkt met een papiertje dat ineens minder waard is geworden.’

Als Inholland de afgestudeerden niet op korte termijn tegemoet komt, wil het ISO dat via de rechter afdwingen. ‘We hebben genoeg signalen dat dit juridisch kansrijk is’, zegt Hendricks. Hij roept gedupeerden op zich bij het ISO te melden.

Gedupeerden

Inholland laat in reactie weten de klachten zeer serieus te nemen. ‘Als blijkt dat ze kloppen, zullen we doen wat nodig is’, zegt een woordvoerder, ‘ook als zich meer gedupeerden melden’. Overigens denkt hij dat ook de werkgever wat te verwijten valt, als deze de reguliere afgestudeerden van MEM benadeelt om wat er elders in de opleiding is misgegaan.

Hij wijst er bovendien op dat accreditatieorganisatie NVAO nog moet nagaan of de MEM-diploma’s die via de verkorte afstudeerroute zijn afgegeven inderdaad minder waard zijn. Dat moet onder meer blijken uit bestudering van afstudeerwerk. [HC/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Een zooitje, maar geen diploma-fraude 24-09-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?