Terug naar overzicht

Lectoraat Huiselijk geweld verlegt focus

Accentverschuiving

‘Het is eigenlijk vooral een accentverschuiving’, legt lector Sietske Dijkstra uit. ‘Ketenaanpak betekent: een gerichte en gezamenlijke aanpak van partnergeweld en kindermishandeling. Hierbij is samenwerking en afstemming tussen de ketenpartners politie, justitie, jeugdzorg, welzijnswerk en vrouwenopvang, van groot belang.’

Het stukje 'Vrouwenopvang' verdwijnt nu uit de naam van het lectoraat. De nieuwe naam van het lectoraat wordt Huiselijk geweld en hulpverlening in de keten.

Studiereis

Samen met Katinka Lünnemann, onderzoeker aan het Verwey-Jonker Instituut en oud-Avanslector, ging Dijkstra op werkbezoek naar Minnesota, in de VS. ‘We hebben daar de School of Social Work bezocht, een klein onderwijsinstituut op universitair niveau, waar Jeffrey Edleson hoogleraar domestic violence is.’ Social work is in Amerika vaak een wetenschappelijke discipline, in tegenstelling tot Nederland.

‘Studenten en docenten staan midden in de praktijk, maar wel mét een enorme theoretische kennis. Er zijn veel promotieplekken en iedere student moet verplicht een bepaalde tijd vrijwilligerswerk doen. Onderwijs en onderzoek zijn bovendien vaak in overlap met bijvoorbeeld rechten en gezondheidszorg.’

Inspiratie

Het Amerikaanse werkbezoek was een grote inspiratiebron voor Dijkstra. Ze woonde bijvoorbeeld groepsbijeenkomsten bij van mannen die hun (ex-)vrouw mishandeld hadden, waarbij veel aandacht was voor hun vaderrol.

Het lectoraat gaat in de toekomst meer samenwerken met het Expertisecentrum Veiligheid van Avans in Den Bosch. Dijkstra: ‘Daar zit veel kennis op het gebied van reclassering en het tijdelijk huisverbod. Deze thema’s horen ook bij de ketenaanpak. Wij gaan bijvoorbeeld meer onderzoek doen naar hulpverlening tijdens en na het huisverbod.’ Er worden nu vanuit het lectoraat twee minoren rondom huiselijk geweld ontwikkeld, maar het is nog onduidelijk wanneer die zullen starten. [LJ]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

'Huiselijk geweld niet altijd eenrichting' 08-09-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?