Terug naar overzicht

Meer begrip voor gehandicapte student

Achttienduizend gehandicapte studenten vulden dit jaar de Nationale Studenten Enquête in. Nooit eerder werden zoveel studenten met een functiebeperking bereikt. Ze beoordeelden hun opleiding op allerlei aspecten, zoals inhoud en voorzieningen.

Vooruitgang

Gehandicapten mochten daarnaast waarderen hoe ‘begripvol’ de medewerkers van opleidingen zijn. In het hbo is het oordeel met een half punt gestegen, vergeleken met voorgaande jaren. Ook in het wetenschappelijk onderwijs is nog enige vooruitgang geboekt. Ze krijgen nu beide een gemiddelde van 6,5.

Dit staat in een rapport dat het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), net als voorgaande jaren, heeft gemaakt in opdracht van expertisecentrum handicap + studie.

Minder enthousiast

Studenten met een handicap oordelen ongeveer hetzelfde als andere studenten over de inhoud van hun opleiding, maar ze zijn beduidend minder enthousiast over begeleiding, studielast en faciliteiten.

Dyslectische studenten zijn positiever dan andere studenten over de intake, hulpmiddelen, aanpassingen en informatie. Chronisch zieke studenten ervaren echter meer begrip en oordelen positiever over de begeleiding.

Technische en exacte studies krijgen over het algemeen de meeste waardering van studenten met een functiebeperking. Ook gezondheidsstudies en milieustudies oogsten lof. Dat geldt voor zowel het hbo en als het wetenschappelijk onderwijs.

Stageproblemen

Maar er is één opvallend verschil: de sector onderwijs & opvoeding. Die scoort in het hbo onder het gemiddelde, terwijl die in het wetenschappelijk onderwijs juist verreweg het best uit de bus komt. Misschien wegen de problemen met stages in het hbo zwaarder, speculeert handicap + studie.

Er staat ook een cijferlijst voor instellingen in het rapport. Gehandicapte conservatoriumstudenten in Den Haag en Amsterdam oordelen vernietigend, terwijl de studenten van de christelijke hogeschool Driestar hun instelling alle lof toezwaaien.

Avans: veertiende

Avans is een middenmoter als het gaat om handicapvriendelijkheid. De hogeschool is op een veertiende plaats terug te vinden. Vooral op ‘begeleiding’ en ‘informatie’ scoort de school een mager zesje. Wellicht dat ze eens een kijkje kunnen nemen bij de Bossche buren van de Hogere Agrarische School, die staat op nummer 3.

Volgende week komt CHOI met een vergelijkend onderzoek, waarin de relatieve scores worden bekeken: hoeveel wijkt het oordeel van gehandicapte studenten af van het oordeel van hun collega-studenten aan dezelfde instelling? [BB/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?