Terug naar overzicht

Nijmeegs universiteitsblad op de tocht

Tekort

Vox moet bezuinigen. Door dalende advertentieinkomsten kampte het blad vorig jaar met een tekort van 40.000 euro. Er werd een plan gemaakt om het universiteitsmedium weer quitte te laten draaien. De kern: de papieren Vox zou in plaats van tweewekelijks eens per maand gaan verschijnen, maar in ruil daarvoor zou er wel een betere nieuwssite komen.

Het college van bestuur wil echter dat deze onder verantwoordelijkheid van de afdeling communicatie valt en geen redactiestatuut krijgt. Onbegrijpelijk vond de redactieraad van Vox, die bestaat uit studenten en medewerkers en toeziet op de naleving van het redactiestatuut.

Afdeling communicatie

De woordvoerder van het college van bestuur ziet het probleem niet en zegt dat er eigenlijk niets verandert. De papieren Vox blijft onafhankelijk en de site valt onder de eindverantwoordelijkheid van de afdeling communicatie – zoals nu ook al het geval is.

Maar de huidige site – Voxlog – is ooit op eigen initiatief van de redactie begonnen als extraatje en richt zich uitsluitend op studenten, licht Vox-hoofdredacteur Chris-Jan van der Heijden toe. ‘We leveren aan onafhankelijkheid in als de nieuwe website geen redactiestatuut krijgt, de papieren Vox verschijnt dan immers nog maar eens per maand. De universiteit zou dat niet moeten willen.’ Van der Heijden is niet tegen de plannen om meer nadruk te leggen op webnieuws. Zolang de site maar onafhankelijk is.

Vox krijgt er twee (web)redacteuren bij. Van der Heijden ontkent geruchten dat deze zomer drie redactieleden opstapten vanwege de plannen. Dat de redactieraad is opgestapt vindt hij begrijpelijk, ‘al had deze misschien meer kunnen uitrichten als hij was blijven zitten’.

Onafhankelijk

De collegewoordvoerder vindt het ‘jammer dat de redactieraad niet de noodzaak voor verandering ziet en de kansen van die verandering’. Hij ontkent dat de berichtgeving op de site niet onafhankelijk zal zijn. Er zal op ‘een journalistieke manier’ te werk worden gegaan en daar zijn nu volgens hem ook geen klachten over.

Vox-hoofdredacteur Van der Heijden heeft inmiddels een gesprek aangevraagd met het college van bestuur. Daarnaast vestigt hij zijn hoop op de medezeggenschapsorganen, die begin november bijeenkomen. Henk de Jager, voorzitter van de ondernemingsraad, vindt dat de nieuwe website onafhankelijk moet zijn en een redactieraad moet krijgen. ‘De universitaire gemeenschap is gebaat bij onafhankelijke berichtgeving.’

Of de medezeggenschapsorganen over de toekomst van Vox mogen meebeslissen is echter de vraag. Het oude redactiestatuut waarin dit geregeld was, zou volgens het bestuur nooit gesanctioneerd zijn. In het nieuwe statuut dat het college deze week rondstuurde is dit instemmingsrecht niet opgenomen. De Jager en Van der Heijden vinden dat het college niet om het oude statuut heen kan. Daar is in het verleden immers altijd mee gewerkt. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?