Terug naar overzicht

Politiek spel rond Watermanagement

De eerste afwijzing van Watermanagement lijkt vooral een politiek verhaal. Grote ‘boosdoener’ is het rapport Kerend Tij, een onderzoek naar de leegstroom van het Zeeuwse hoger en beroepsonderwijs. Om ervoor te zorgen dat de hogeschool Zeeland ook in de toekomst nog bestaat, krijgt zij een soort alleenrecht op enkele opleidingen.

Doodsteek

Zo zou de start van de opleiding Watermanagement volgens de minister de doodsteek betekenen voor de vergelijkbare opleiding Deltamanagement aan de Hogeschool van Zeeland. ‘Onze opleiding zou zorgen voor een slechtere instroom van studenten in Vlissingen’, legt projectmanager Carel Geenen uit. ‘Onbegrijpelijk. Vlissingen en Den Bosch liggen daarvoor veel te ver uit elkaar. Studenten reizen maximaal vijftig tot zestig kilometer voor een opleiding.’

Een ander bezwaar van de minister is dat er met 35 opleidingen al genoeg ‘waterstudies’ zijn. Ook daar kan Geenen zich niet in vinden: ‘We hebben samen met zeventien partners in Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de behoefte voor deze opleiding. De vraag naar Watermanagement komt dus uit het werkveld. Daar gaat de minister veel te makkelijk aan voorbij.’

Major

Eind september heeft Avans daarom bezwaar aangetekend tegen het besluit van het Ministerie van Onderwijs. In afwachting van het bezwaar start AB&I in ieder geval met de ontwikkeling van Watermanagement als major bij de opleiding Civiele Techniek. Mocht er alsnog groen licht komen voor een opleiding Watermanagement, dan vervalt de major. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?