Terug naar overzicht

‘Studenten niet de dupe van bezuinigingen’

Wat studeer je en hoeveelstejaars ben je?

‘Ik ben dit jaar begonnen met de opleiding Bestuurskunde in Den Bosch en heb in 2007 kort Bedrijfskundige Informatica gestudeerd bij Avans in Breda.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad?

‘Het is belangrijk dat wij als leerlingen wat te zeggen hebben in onze school, zeker in deze tijden wanneer onze school snel groeit en er mogelijk flink bezuinigd zal gaan worden. Het voelt voor mij als een verantwoordelijkheid die ik wil nemen.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?

‘Ik heb de afgelopen jaren op een paar punten ervaring op gedaan die ik binnen de AMR zou kunnen inzetten. Momenteel ben ik commissielid voor de gemeenteraad van Breda. Sinds een paar jaar ben ik bestuurslid van de lokale SP-afdeling in Breda en sinds dit jaar ook vicevoorzitter. Ook sluit het lid zijn van de medezeggenschapsraad goed aan bij mijn studie, op die manier kan ik veel van wat ik leer direct inzetten in de AMR en kan ik onderwerpen die ik in de medezeggenschapsraad opneem gebruiken binnen mijn studie.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?

‘Ik vind een open en transparant bestuur belangrijk. Juist wanneer er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden is dit belangrijk. Ik irriteer me aan achterkamertjesoverleg.  Maar ook een aantal praktische zaken vind ik belangrijk zoals dat er genoeg leer- en werkplekken zijn en dat er voldoende (ondersteunend) lesmateriaal is. Avans moet een gezonde werk- en leeromgeving hebben waar deze die nog niet heeft en deze houden waar het nu al goed is. Het meest belangrijke is natuurlijk dat wij als studenten niet de dupe gaan worden van eventuele bezuinigingen. Voor de rest zal het afhangen van wat er de aankomende jaren op ons af komt. Dat is natuurlijk op dit moment moeilijk in te schatten.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?

‘Als ik ergens voor ga dan zet ik me er ook echt voor in. Ik zal nooit voor mezelf in de AMR gaan zitten, ik  zit er namens ons (studenten). Ik sta altijd open voor vragen en zal constructief meewerken en meedenken over oplossingen.’ [AR]

Studenten kunnen op 19 oktober vanaf 9:00 uur t/m 21 oktober 2010 17:00 uur stemmen via deze site. De opkomst is hier te volgen.

Zie ook de eerder verschenen artikelen: 

Raynor Koevoets, Management, Economie en Recht: Niet van het kastje naar de muur sturen 14-10-2010

Anne Vermijs, Pabo: 'Studenten willen graag duidelijkheid' 13-10-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?